Zobrazení agendy Interní doklady

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Interní doklady

  Doklady úhrad Zobrazuje doklady úhrad k fakturám (dobropisům).
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Interní doklady (výchozí) Seznam všech zapsaných interních dokladů se zobrazením údajů z jejich hlaviček (karta Obecné, Součet).
  Interní doklady po položkách Zobrazení všech položek interních dokladů. Údaje výchozího zobrazení jsou rozšířeny o hodnoty z položek dokladu.

 

Související dokumenty