Množstevní skupiny a množství u rezervovaných položek

Upřesnění množství u rezervovaných položek

Pokud produkt používá Šarže, Trvanlivosti, Sériová čísla nebo Umístění, lze jej rezervovat dvěma způsoby:

1. Anonymně, to je v době, kdy ještě není známo, které konkrétní položky budou vydány ze skladu. V tom případě se určí pouze produkt a sklad, a množstevní skupiny se nevyplní.

2. Adresně, to je v okamžiku, kdy jsou určeny konkrétní šarže, trvanlivosti, sériová čísla a umístění, které daná položka vyžaduje.

Produkt, který používá více množstevních skupin zároveň nelze rezervovat, pokud je vyplněna jen jejich část – musí se vyplnit vše nebo nic. Kontrola v dialogu Množstevní skupiny nedovolí částečné vyplnění údajů o množstevních skupinách u rezervovaných položek, protože jejich existence vede k nemožnosti rezervovat jiné, správně zadané položky.

 

Navazující dokumenty