Rozvržení – správa a publikování uložených rozvržení (klasický a moderní vzhled)

Rozvržení – možnosti publikování

Vlastní rozvržení tabulky agendy, které si uložíte pod vlastním názvem (včetně rozvržení pro tisk), lze publikovat i pro ostatní uživatele. Jsou dvě možnosti.

1. Panel nástrojů Filtry – Zobrazení: Zobrazení → Rozvržení pro: ZobrazeníNačíst rozvržení…

Správa uložených rozvržení - Načíst rozvržení...

Obrázek: Funkce Načíst rozvržení... a Uložit rozvržení... jsou dostupné též z nabídky menu Formát.

 

  • Otevře se seznam uložených rozvržení.
  • Vyberete rozvržení, tlačítkem Publikovat… se majitel rozvržení změní na Všichni, čímž se rozvržení objeví v nabídce uložených rozvržení všem uživatelům.
Funkce/Tlačítko Popis
Odstranit… Výchozí (pojmenované jako Aktuální) rozvržení nelze odstranit ani přejmenovat.
Přejmenovat… Umožní přejmenovat rozvržení.
Publikovat…

Umožní změnit vlastníka na Všichni. Výchozí (pojmenované jako Aktuální) rozvržení pro všechny uživatele je již publikováno.

TIP: Při publikování věnujte pozornost názvu rozvržení. Nesmí existovat dvě rozvržení se stejným názvem a stejným vlastníkem, jinak dojde k chybě duplicity klíče. Proto se před publikováním ujistěte, že rozvržení daného názvu pro vlastníka Všichni ještě neexistuje. Pokud ano, přejmenujte nejprve rozvržení.

 

Dialog Otevřít rozvržení s funkcemi Přejmenovat, Odstranit, Publikovat

 

2. Menu Nástroje → Možnosti → dialog Možnosti Vario – Moduly: Modul → Agendy: Agenda → Zobrazení: ZobrazeníRozvržení.

  • V tabulce rozvržení z nabídky ComboBox - Nabídka pole Vlastník změníte uživatele na Všichni. Tím se rozvržení objeví v nabídce uložených rozvržení všem uživatelům.

Správa Rozvržení v dialogu Možnosti Altus Vario

  • Poklepáním na modrý identifikátor názvu rozvržení v poli Rozvržení otevřete detail – okno Rozvržení. Zde lze vlastník taktéž změnit, nedoporučujeme však tento dialog používat. Je určen výhradně pro správce Varia.

Detail Rozvržení

 

Mějte na paměti, že:

  • Výchozí rozvržení (pojmenované jako Aktuální) s vlastníkem Všichni nelze odstranit ani přejmenovat.
  • Rozvržení s vlastníkem Všichni může smazat nebo přejmenovat jen správce (typ oprávnění).

 

Související dokumenty