Množství produktu (popis dialogu)

Funkci naleznete v agendách Zakázky, Objednávky, Skladové, Přijaté a Vydané doklady, Sklad, Katalog a v modulu Prodejna (Zboží, Pohyby). Dialog Množství produktu vyvoláte z místní nabídky pravého tlačítka myši nebo klávesovou zkratkou Ctrl+M na konkrétní položce dokladu (jak na podřízené záložce Tabulka, tak i na Detail) na kartě Položky. Další varianty vyvolání dialogu naleznete níže.

Dialog dle výběru zobrazí souhrnné informace o stavu, množství a rezervační frontě vybraného produktu na skladě.

→ Nabídka pole Zobrazit Combo  Množství produktu

Informace o množství produktu na skladech

 

Okamžitě vidíte přehledný výčet:

  • počtu blokací na skladě (REZERVOVÁNO),
  • množství celkem k dispozici,
  • množství položek v zakázkách (potvrzených zákazníkem) – zboží se má teprve nakoupit (DODAT),
  • množství nezdařených rezervací (rezervovat),
  • množství ve vystavené a odeslané objednávce (OBJEDNÁNO),
  • množství potvrzené dodavatelem (POTVRZENO),
  • množství položek dokladu (např. dobropisu).

 

→ Nabídka pole Zobrazit Combo Množství produktu po dokladech

Užitečné zobrazení zvláště pro zjištění dostupnosti produktu, který je ve stavu OBJEDNÁNO nebo POTVRZENO.

Informace o množství produktu po dokladech

 

→ Nabídka pole Zobrazit Combo Rezervační fronta

Informace o rezervační frontě

 

Funkci Množství produktu vyvoláte také:

  • v agendě Katalog, v detailu záznamu Produkt, na kartě Sklad, tlačítkem Množství…

Detail záznamu Produkt, karta Sklad, tlačítko Množství...

 

  • v agendě Sklad, v detailu záznamu Skladová položka, na kartě Obecné tlačítkem  Množství... (tlačítkem vedle pole Blokováno otevřete dialog Rezervační fronta).

Detail záznamu Skladová položka, karta Obecné, tlačítko Množství...

 

 V záznamu Doklad, na kartě Položky, poklepejte na modrý identifikátor Produktu. V záznamu Produkt přejděte na kartu Sklad a tam opět poklepejte na na modrý identifikátor knihy skladu. Otevře se detail záznamu Skladová položka.

 

Související dokumenty