Nastavení číselných řad pro množstevní skupiny produktů

Funkce slouží k definici číselných řad pro množstevní skupiny produktů. Dialog pro nastavení otevřete tlačítkem Číselné řady, které je umístěno v dialogu "Používat (sériová čísla nebo šarže)" (obr. 1).

Dialog Používat sériová čísla

Obrázek 1: Dialog Používat sériová čísla.

Funkce dialogu Nastavení číselných řad

 • Dialog umožňuje zadání číselné řady pro množstevní skupinu sériová čísla nebo šarže, které lze vybrat z rozbalovacího seznamu pole sloupce Skupina.
 • Ve sloupci Varianta je implementovaný standardní rozbalovací seznam pro výběr variant (varianty definované 1číselníkem, 2katalogem variant i 3strukturovaným klíčem).
 • Počítadlo (identifikátor) číselné řady můžete přepisovat vpřed i zpět.
 • Lze nastavit číselné řady množstevních skupin pro všechny varianty, jejichž zástupným znakem bude krátká vodorovná čárka (-).
 • Tlačítkem Test lze ověřit formát výsledného identifikátoru. Pokud není řádek relevantně vyplněn, testovací tlačítko nic nezobrazí.
 • Velikost okna měníte pomocí ovládacího prvku.
 • Rozvržení tabulky se ukládá.

Prefix

 • V prefixu lze použít i výraz evaluátoru (začíná znakem rovná se) např. =year(now())

Dialog Nastavení číselných řad a číselné řady produktu

Obrázek 2: Dialog Nastavení číselných řad a číselné řady produktu.

Generovat kód

 • Na dokladech, které mají stranu příjmu, je možnost kód generovat.

Dialog Množstevní skupiny (nad položkou dokladu)

Obrázek 3: Dialog Množstevní skupiny (nad položkou dokladu).

Pořadové číslo

 • Číslo se uloží ihned po vygenerování. Jakmile se změní řada, vytvoří se nový záznam, takže lze mít podle masky nastavené číslování například "denní řadou".

Dialog Nastavení číselných řad a detail číselné řady

Obrázek 4: Dialog Nastavení číselných řad a detail číselné řady.

 

Poznámka

 • Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

 

Související dokumenty