Zobrazení agendy Úkoly

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Úkoly

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Mnou zadané nedokončené úkoly (výchozí) Všechny úkoly ze všech knih agendy Úkoly se stavem odlišným od stavu Dokončeno, které zadal aktuálně přihlášený uživatel a u kterých tento uživatel není referentem.
 
 
 
 
 
Mnou zadané úkoly Všechny úkoly ze všech knih agendy Úkoly, které zadal aktuálně přihlášený uživatel a u kterých tento uživatel není referentem.
Moje nedokončené úkoly Všechny úkoly ze všech knih agendy Úkoly se stavem Nedokončené, které jsou přiděleny aktuálně přihlášenému uživateli.
Moje úkoly  Všechny úkoly ze všech knih agendy Úkoly, které jsou přiděleny aktuálně přihlášenému uživateli (tj. úkoly, u nichž jste referentem).
Úkoly  Všechny úkoly aktuální knihy (kromě těch, které jsou označené jako soukromé a nepatří aktuálně přihlášenému uživateli). 
Všechny úkoly  Všechny úkoly ze všech knih agendy Úkoly, které buď vytvořil aktuálně přihlášený uživatel, nebo mu jsou přiděleny (kromě těch, které jsou označené jako soukromé a nepatří vám). Zobrazení slouží pro vyhledání libovolného úkolu v systému.

 

Související dokumenty