Sazby DPH v samostatném číselníku

Sazby DPH jsou uloženy v samostatném číselníku, který obsahuje předdefinované sazby CZ a států EU dle platné legislativy. V číselníku můžete definovat nové sazby a u stávajících měnit platnosti sazby od – do. Výchozím zobrazením dialogu Sazby DPH jsou sazby pro Českou republiku (Země: CZ ComboBox - Nabídka obr. 3).

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a mohou být kdykoli bez ohlášení revidovány.

A. V agendě Účetnictví je číselník Sazby DPH přístupný z menu Nástroje agendy(Agenda)/DPH/Sazby DPH…  (obr. 1).

Postup otevření dialogu Sazby DPH a nabídky Nástroje agendy Účetnictví (A.)

Obrázek 1: Postup otevření dialogu Sazby DPH a nabídky Nástroje agendy Účetnictví (A.).

 

B. Alternativně lze číselník otevřít z menu Možnosti Varia → Číselníky → Sazby DPH Možnosti číselníku  Hodnoty číselníku…  (obr. 2).

Alternativní postup pro otevření okna Sazby DPH z dialogu Možnosti Vario – Číselníky (B.)

Obrázek 2: Alternativní postup pro otevření okna Sazby DPH z dialogu Možnosti Vario – Číselníky (B.).

Okno číselníku Sazby DPH (obr. 3)

  • Číselník obsahuje CZ sazby DPH a sazby všech členských zemí EU (nabídka pole Země).
  • Kromě CZ sazeb umožňuje definovat sazby jednotlivých členských států EU
  • Neplatné sazby skryjete aktivací funkce CheckBox - Zatržítko Zobrazit jen platné sazby.
  • Klepnutím na tlačítko  Zavřít  změny uložíte.

Dialog číselníku Sazby DPH

Obrázek 3: Dialog číselníku Sazby DPH. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Poznámka

  • Prvotní doklady: Funkce Aktualizace sazeb DPH aktualizuje nejen sazby DPH, ale také údaj Zdanitelné plnění. To se projeví i při změně dokladu z daňového na nedaňový a naopak tím, že se odeberou (resp. přidají) typy zdanitelných plnění v položkách.
  • Při změně sazby DPH v dokladech a cenících se vždy zachová cena bez DPH a cena s DPH se dopočítá.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty