Zobrazení agendy Přijaté doklady

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Přijaté doklady

 
 
 
Doklady EU bez RCH Zobrazení kontroluje, zda jste nezapomněli zadat položky se zdanitelným plněním (EU, EU služba) v přijatých dokladech, které mají místo plnění EU. Použijte jej tehdy, kdy zpracováváte velké množství přijatých dokladů z EU a nejste si jistí, zda u všech dokladů máte přidaný řádek, který zpracovává DPH v režimu „reverse charge”. Zobrazení ukáže přijaté doklady z EU, u kterých řádek s DPH v režimu „reverse charge” chybí. Viz také Příkazy místní nabídky (tipy): „Vložit řádky DPH na vstupu” a „Vložit řádky DPH pro RCH”.
Doklady úhrad Zobrazuje seznam přijatých dokladů s doklady úhrad, kterými byly hrazeny. V tomto zobrazení můžete zjistit, jakým dokladem je hrazený přijatý doklad.
Fakturace záloh Zobrazuje zálohové faktury se souvisejícími fakturami. Toto zobrazení slouží k vyhledání nefakturovaných záloh.
Měsíční fakturace Zobrazení ukazuje měsíční obraty v aktuální knize faktur za aktuální rok a pouze za doklady faktura a dobropis (dobropisy se odečítají, nezáleží na poli Stav, doklady se načítají podle DUZP).
Zobrazení respektuje hospodářský rok. Pokud máte nastavený hospodářský rok 2013 například od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2013, uvidíte fakturaci za měsíce 2012-08, 2012-09, ... 2013-07. Období se primárně zjišťuje z DUZP a sekundárně z Data dokladu.
Platební příkazy Zobrazuje faktury a platební příkazy k nim.
Použití záloh Přehledně zobrazuje, jaké částky ze zálohových faktur byly již uplatněny na fakturách a na jakou částku byly zaevidovány daňové doklady o přijetí platby. V zobrazení můžete díky tomu například vyhledat uhrazené zálohové faktury, ke kterým dosud nebyla vytvořena faktura nebo daňový doklad o přijetí platby.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Přijaté doklady (výchozí) 1. Zobrazuje přijaté doklady včetně součtů za doklady. 
2. Částky dobropisů se v tabulce agendy zobrazují záporně.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přijaté doklady po položkách 1. Zobrazí přijaté doklady po položkách včetně stavu položky.
2. Částky dobropisů se v tabulce agendy zobrazují záporně.
Přijaté doklady po položkách podrobné Je obdobou zobrazení z Vydaných dokladů, které zobrazuje položkový pohled s rozepsanými množstevními skupinami, filtrovaný dle aktuální knihy a roku.
Přijaté doklady s adresářem Zobrazení obsahuje dokladová pole a zároveň nejčastěji požadovaná pole z kontaktu na dokladu (Region, Referent, Skupina firmy, Nadřízený kontakt, Stav kontaktu). Jestliže poklepete na některý z identifikátorů v polích sloupců „Kontakt”, „Nadřízený kontakt” nebo „Skupina firmy”, otevře se detail příslušného záznamu.
Přijaté doklady všechny roky Zobrazení oceníte především na přelomu účetního roku. Od aktuálního datumu* zobrazí data v dané knize bez ohledu na aktuální rok a období. Filtry „Přijaté doklady poslední čtvrtletí”, „Přijaté doklady poslední měsíc”, a „Přijaté doklady poslední rok” umožní filtrovat data dle potřeby. Na objemných datech však může načtení zobrazení trvat i několik minut. Používejte prosím toto zobrazení uváženě a vždy – pokud možno – s již přednastaveným filtrem.
Grafy Kontingenční graf Fakturace podle knih Zobrazuje fakturaci podle knih za aktuální rok za agendu Přijaté doklady.
 
 
Kontingenční graf Fakturace podle let Zobrazuje měsíční fakturaci podle roků (za konkrétní knihu).
Kontingenční graf Největší faktury Zobrazí faktury s nejvyšší fakturovanou částkou za aktuální rok a konkrétní knihu.
Kontingenční graf Roční fakturace Celková fakturace po letech (za konkrétní knihu).
Závazky Kontingenční tabulka Neuhrazené dle splatnosti Zobrazuje neuhrazené doklady po splatnosti z aktuální knihy.
 
 
 
Kontingenční tabulka Neuhrazené dle splatnosti ke dni  Zobrazuje neuhrazené faktury a dobropisy po splatnosti k určitému dni ze všech agend.
Závazky zpětně - Banka  Zobrazuje přehled závazků (Faktur a Dobropisů ze všech agend) k zadanému dni (podle Data účetního případu) podle Data splatnosti.
Závazky zpětně ke dni 1. Zobrazuje přehled závazků zpětně k zadanému dni (podle Data účetního případu).
2. Datum účetního případu má vyšší prioritu než datum zdanitelného plnění a datum dokladu. Tato změna souvisí se změnou při zápisu přijatých dokladů, kde předpokládáme častější použití data účetního případu.

*poznámky k heslu: U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu.

Související dokumenty