Bod objednání (typ strategie)

S objednáním produktů, které mají definovaný typ strategie Bod objednání (obr. 1), vám pomůže průvodce, kterého spustíte z agendy Objednávky, z panelu nabídek Nástroje agendy(Agenda)/Průvodce vystavením objednávek...  Produkty s nastaveným typem strategie podle bodu objednání musí mít založenou skladovou kartu.

Dialog Skladová položka, karta Obecné a nastavení typu strategie Bod objednání

Obrázek 1: Dialog Skladová položka, karta Obecné a nastavení typu strategie Bod objednání.

 

Bod objednání ComboBox - Nabídka

Funkce nezahrnuje požadavky ze zakázek. Objednává výhradně podle hodnot v polích Minimální, Maximální a Bodu objednání (obr. 1).

Strategie objednávání podle Bodu objednání vytváří objednávky v konstantním cyklu. Průvodce je třeba spouštět pravidelně (související dokument Nastavení objednávání, odstavec Při vyskladnění varovat, funkce Při poklesu množství pod množství bodu objednání).

V úvahu bere průměrný prodej produktu ze skladu vyjádřený třemi hodnotami:

  • Minimální množství skladem (množství, které očekáváme na skladu v okamžiku doručení dodávky).
  • Maximální množství skladu (množství, které bude na skladu po naskladnění dodávky).
  • Bod objednání (produkt se objednává, když jeho zásoba klesne na nebo pod bod objednání. Předpokládá se, že v okamžiku dodání produktu bude stav skladu na hodnotě Min, takže množství, které se objednává, je Max – Min.

 

Příklad výpočtu Bodu objednání

Metoda Reorder point (bod objednání) patří mezi skupinu moderních technik řízeného objednávání. Zajišťuje akceptovatelnou úroveň rizika nedostatku položky a zlepšuje úroveň služeb zákazníkům. Primárně je zaměřená na redukci plýtvání. Pouze se nahradí, co se použilo. Představte si to takto:

Zásoby se postupně čerpají. V momentě dosažení bodu objednání se vygeneruje požadavek ke zdroji v množství objednávané dávky. Rozdíl mezi bodem objednání a pojistnou zásobou by měl pokrýt průměrnou spotřebu za období rovné dodací lhůtě. Maximum je množství, které bude na skladě v nejhorším případě, kdy se v době objednání přestane položka spotřebovávat.

 

Příklad výpočtu Bodu objednání u produktu Dřevěná tužka (s variantami Modrá, Černá a Červená) a s celoročně konstantním prodejem.

Analýza průměrné spotřeby za časový úsek

 

U produktu nejdříve analyzujte průměrnou spotřebu za časový úsek. Zjistěte také, s jakou dodací lhůtou můžete počítat a připočtěte např. 1 den do rezervy.

Jestliže předpokládáte, že dodací lhůta je plus minus jeden den, právě na tento den potřebujte 20 kusů (viz tabulka Tužka modrá). Tato hodnota určuje minimální množství 20 kusů.

Rozhodnete se, že objednávat budete po deseti dnech, což znamená naskladnit produkt na sklad do množství 200 (20ks/den x 10 dnů) + 20 ks rezerva. Maximální množství je 220 ks.

Bod objednání vznikne sedmého dne (3 dny na dodání minus 10 dnů). Jeho hodnotu stanovíte prostým násobkem počtu dnů potřebných k dodání (3) a průměrnou spotřebou za den (20), což je například u tužky modré 80 ks (3x20=60 plus 20; dvacet je rezerva na ± 1 den).

Bod objednání

 

Bod objednání vznikne tam, kde se dodací lhůta protíná se stavem produktu na skladu (zelený průsečík). Tam se provede objednávka a zboží bude podle dodací lhůty dodáno v době, kdy zásoba je Min.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty