Zůstatek banky

Zjištění aktuálního zůstaku

Kdykoliv během své práce můžete zjistit aktuální zůstatek na vašem účtu (předpokladem je pečlivé zaznamenávání výpisů do systému). Jak?

  • Výběrem příkazu Nástroje agendy(Agenda)/Zůstatek – zobrazíte zprávu o výši zůstatku vybraného účtu (knihy) v .
  • Výběrem příkazu Nástroje agendy(Agenda)/Zůstatek v cizí měně – pokud vedete valutový účet, můžete zobrazit zprávu o zůstatku vašeho účtu v cizí měně.

Zadání počátečního zůstatku

Musíte jej zadat na začátku roku. Vytvoříte nulový doklad pojmenovaný "Počáteční zůstatek". Částku můžete dodatečně změnit pomocí stejné funkce. Dialogové okno "Počáteční zůstatek pro rok YYYY" nabídne současnou částku k přepsání. Rovnocený postup je oprava částky v již vytvořeném dokladu.

Kontroly počátečního zůstatku

Funkce zadání počátečního zůstatku (PZ) v Bance (a Pokladně) při pokusu o zadání nebo změnu PZ kontroluje, zda je období prvního dne příslušného roku otevřené. Pokud ne, PZ nelze zadat. Při změně PZ dále funkce kontroluje, zda doklad PZ není uzamčený, pokud je, PZ nelze změnit.

Počáteční zůstatek účtu pro vybraný rok a knihu zadáte následovně:

1. Vyberete knihu a příkaz menu Nástroje agendy(Agenda)/Zadat počáteční zůstatek…

  • Zobrazí se dialogové okno pro zadání počátečního zůstatku pro dané období. Systém vám nabídne částku zůstatku z období minulého nebo zadejte novou částku.

2. Dialog uzavřete klepnutím na tlačítko  OK ,  potvrdíte částku počátečního zůstatku.

  • Následně systém vytvoří do knihy záznam s pořadovým číslem 0 na celkovou částku ve výši počátečního zůstatku. Doklad 0 slouží pouze pro inicializaci zůstatku v knize bankovních výpisů a nemá žádnou vazbu na počáteční zůstatek účetního konta banky (doklad počátečního zůstatku se neúčtuje). Zůstatky v účetním deníku se převádí uzávěrkovými operacemi.

 Pokud vedete výpisy k účtu v cizí měně, tuto měnu máte nastavenu jako výchozí v nastavení knihy (Možnosti Vario).

 

Související dokumenty