Obratová sleva – Kategorie slev a cen

Pro stanovení hladin slev podle obratu dokladu slouží funkce Obratové slevy. Jak nastavit konkrétní obratovou slevu je popsáno v dokumentu Obratová sleva – popis dialogu s příklady.

Dialog Slevy (obr. 1) vyvoláte z agend Sklad a Katalog, z menu Nástroje agendy(Agenda)/Slevy...

Dialog Slevy

 Obrázek 1: Dialog Slevy. Pomocí místní nabídky lze položky filtrovat a řadit, skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

→ K dalšímu upřesnění hodnoty slevy využívá tato funkce informace zadané v detailu Produktu1, Kontaktu2 a v Ceníku3.

1. Kategorie slev na kartě Obecné dialogu Produkt, kde pomocí místní nabídky vyvoláte v tomto poli Číselník editace… a definujete kategorie slev. Možný je samozřejmě výběr z již definovaných kategorií ze seznamu Combo pole Kategorie slev (obr. 2). 

Detail záznamu Produkt, karta Obecné a pole Kategorie slev

Obrázek 2: Detail záznamu Produkt, karta Obecné a pole Kategorie slev.

 

2. Kategorie cen na kartě Obchodní  dialogu Kontakt, kde pomocí Místní nabídky vyvoláte v tomto poli Číselník editace… a definujete kategorie cen (definice je možná také v dialogu Nástroje agendy(Agenda)/Slevy…/karta Obecné). Kategorie se při založení nového dokladu a volbou kontaktu automaticky vloží do příslušného pole dokladu. Možný je samozřejmě i výběr ze seznamu Combo definovaných kategorií (obr. 3).

Detail záznamu Kontakt, karta Obecné a pole Kategorie cen

Obrázek 3: Detail záznamu Kontakt, karta Obecné a pole Kategorie cen.

 

3. S kategorií cen pracují i ceníky (obr. 4). Tvorbě kategorií proto věnujte náležitou pozornost!

Dialog Ceník, karta Obecné a pole Kategorie cen

Obrázek 4: Dialog Ceník, karta Obecné a pole Kategorie cen.

Přidání kategorie cen a slev dodatečně na doklad 

Kategorie cen lze vložit přímo na prodejní doklad (Faktura, Zakázka) na kartě Obecné, kde pomocí místní nabídky vyvoláte v tomto poli Číselník editace… a definujete kategorie cen, nebo vyberete Combo ze seznamu definovaných kategorií. Tak je zajištěno, že určitou kategorii cen vložíte na doklad i dodatečně.

Kategorie cen na dokladu Zakázka, kartě Obecné

Obrázek 5: Kategorie cen na dokladu Zakázka, kartě Obecné.

 

Kategorii slev a Kategorii cen lze na otevřeném prodejním dokladu doplnit dodatečně také tak, že poklepáním na modrý identifikátor produktu otevřete katalogovou kartu a zvolíte nebo definujete kategorie slev. Stejně postupujete v případě dodatečného vložení kategorie cen v dialogu Kontakt. Změny je třeba upřesnit a potvrdit (obr. 6).

 

Aktualizace položek podle nové kategorie cen

Obrázek 6: Dotaz na změnu kategorie cen.

 

Obratové slevy lze vytvářet společně:

  • s kategorií slev definovaných u zboží
  • s kategorií cen definovaných u kontaktu
  • v kombinaci obou kategorií
  • bez určení kategorií

 

Související dokumenty