Výdej ze skladu

Výdej produktů ze skladu

Jakýkoli výdej ze skladu je možný pouze prostřednictvím výdejky. Výdejka je současně účetní doklad, kterým se výdej ze skladu účtuje z finančního hlediska - doklad o snížení hodnoty skladu o množství a cenu. I v případě, že výdej ze skladu provedeme prostřednictvím vydaného dokladu nebo příjmového pokladního dokladu, vystaví Vario výdejku k tomuto dokladu. Pamatujte však, že vystavením výdejky nejsou produkty vyskladněny. Je třeba je vyskladnit, tzn. z Místní nabídky nebo nabídky tlačítka Vyskladnit zvolit položku Vyskladnit (VYDÁNO) nebo Vystavit fakturu a vyskladnit (OK).

Vyskladnění všech položek

Pokud se při vyskladňování všech položek dokladu (nebo obdobné operaci) nepodaří vyskladnit položku, zobrazí se chybová hláška. Dále se zobrazí dotaz, zda se má pokračovat s výdejem ostatních položek. Tento dotaz obsahuje volbu Nezobrazovat chybové hlášky při zpracování zbývajících položek. Pokud tuto volbu vyberete, proběhne vyskladnění ostatních položek bez toho, že by bylo přerušováno informačními okny u položek, které se nepodaří vyskladnit.

 Pokud potřebujete vyskladnit větší počet položek nebo více dokladů naráz, můžete použít funkci menu Agenda l Vyskladnit doklady...  Tato funkce umožní vybrat více dokladů. Pokud se vyskladnění některé položky nepodaří, nebude průběh přerušen. Seznam případných nevyskladněných položek se zobrazí na konci funkce.

Zjištění nevysklaněných položek

V tabulce agendy zrušte používané filtry a v liště Nástrojů zvolte z nabídky pole Zobrazení: Skladové doklady. Vpravo z nabídky pole Filtr vyberete položku Nerealizované doklady. Po aplikaci filtru na tabulku agendy máte k dispozici přehled skladových dokladů (Příjemka, Výdejka, Převodka) s jednou nebo více nevyskladněnými položkami.

 

Zjištění nevysklaněných položek pomocí filtru Nerealizované doklady

 

Výdejku je možné vystavit prostřednictvím vydaného dokladu - vyskladněním jeho položek v modulu Vydané doklady nebo prostřednictvím příjmového pokladního dokladu naskladněním položek v modulu Pokladna. V těchto případech vystavuje systém výdejku sám - podle použité funkce.

 

Výdejku můžete vystavit přímo v modulu Sklad – buď ručně na základě požadavku odběratele nebo s využitím funkce pro Vystavení Výdejky k dokladům systému.

 

 Ze skladu můžete zboží vydat také prostřednictvím vratky příjemky či převodky, to jsou však speciální případy, popsané dále.

 

Související dokumenty