Použití měny v dokladech a primární měna dokladu

Ve chvíli, kdy vystavíte doklad, vyberete kontakt a doplníte pole Ceník, můžete určit měnu (obr. 1).

Detail dialogu Přijatý doklad, karta Obecné, skupina Cizí měna

Obrázek 1: Detail dialogu Přijatý doklad, karta Obecné, skupina Cizí měna.

 

Jestliže měnu nezadáte, zvolí systém výchozí měnu, která je nastavena v Možnostech účetnictví (obr. 2) a doklad je v korunách.

  • Výchozí měna je CZK (pro české firmy). Pro firmy, které se řídí jinou legislativou (např. slovenskou) je možné zvolit měnu, ve které jsou doklady pořizovány, tzn. ve které měně firma účtuje (např. EUR).

 

Dialog Možnosti Vario a nastavení výchozí měny dokladů a účetnictví

Obrázek 2: Dialog Možnosti Vario a nastavení výchozí měny dokladů a účetnictví.

 

V dokladu, který používá českou korunu (obr. 1), se částky v měně nevyplňují a ani je nelze zobrazit. To je patrné z příkladu dokladu na obrázku 3.

  • Na kartě Položky si všimněte, že podřízená záložka Cizí měna je neaktivní.

Detail dialogu Přijatý doklad, karta Položky

Obrázek 3: Detail dialogu Přijatý doklad, karta Položky.

Příklady

A. Jestliže na kartě Obecné vyberete měnu, např. EUR, automaticky se vyplní kurs podle aktuálního kursovního lístku ČNB. Datum kursu ověříte kliknutím na tlačítko vedle pole Kurs. Systém předvolí primární měnu dokladu. Primární měna dokladu znamená, že doklad se zadává v cizí měně (přepněte se na kartu Položky a vidíte, že záložka Cizí měna je aktivní). Tento postup využijete v případě, že máte se zákazníkem domluveny ceny v této měně.

 

B. Dejme tomu, že doklad je v primární měně EUR a na kartě Obecné vyberete ceník Nákupní, ve kterém jsou uvedeny ceny produktů v . Jestliže teď vložíte produkty na kartě Položky, cena v korunách se přepočte na zvolenou měnu dokladu. Pomocí záložek Koruny a Cizí měna na kartě Položky můžete přepínat mezi zobrazovanými cenami (v Kč a EUR). Jestliže doklad zavřete, uložíte a vytisknete, na formuláři se zobrazí částky v EUR.

 

C. Pokud byste chtěli měnu EUR na dokladu použít jen jako druhou měnu, například kvůli evidenčnímu účelu, reportingu, nebo se zákazníkem máte dohodnutou fakturaci v Kč, potom zvolte na kartě Obecné, v poli Primární měna jako primární měnu dokladu koruny (obr. 4). To znamená, že se doklad vytiskne v . Když budete stejný doklad upravovat, primárně nabídne na kartě Položky, dolní záložce Koruny, úpravy z pohledu záložky Koruny. V tomto případě se bude měna EUR považovat za druhou měnu dokladu.

Primární měna dokladu CZK, sekundární EUR

Obrázek 4: Skupina Cizí měna na kartě Obecné dokladu. Měnu EUR považuje systém za druhou měnu dokladu (viz bod C).

 

Související dokumenty