Nastavení individuálních slev pro jednotlivé firmy nebo jejich skupiny

Příklad vysvětluje rozdíly mezi obratovou slevou (je vyplněno pole cena od) a slevou paušální (cena do = 0), která je v tomto řešení popsána.

Poznámka: V dokumentu se odkazujeme na firmy ze zkušebních dat, názvy slev jsou ilustrační – na pojmenování nezáleží.

Příklad nastavení slev pro kontakt

Tento postup popisuje využití slev k definování cenových podmínek pro skupiny firem (například dealery). Používá obratové slevy bez zadání obratu, díky čemuž se provede okamžitý výpočet ceny při vložení produktu do dokladu a zároveň zachová možnost nastavení individuálních sazeb pro skupiny produktů.

 • V uvedeném příkladu není použit definovaný ceník.
 • Ceny položek jsou z katalogových karet.
 • Definovaný ceník použít můžete, avšak bez kategorie cen.

 

Zadání kategorie cen ke kontaktu na kartě Obchodní pomocí číselníku

 

1. Otevřete detail kontaktu firmy A - Storex.

 • Přejděte na kartu Obchodní.
 • Pravým tlačítkem myši nad polem Kategorie cen vyvolejte místní nabídku.
 • Zvolte položku Číselník editace.
 • Zadejte kategorii Dealer 30 a Dealer 40.
 • Označte položku Dealer 30 a tlačítkem Vložit hodnotu zavřete číselník.
 • V poli Kategorie cen je nastaveno Dealer 30.

 

2. Otevřete detail kontaktu firmy Agentura Školinda a v poli Kategorii cen na kartě Obchodní vyberte Dealer 40.

 

3. Z menu Agenda/Slevy... v agendě Sklad (nebo Katalog) vyvolejte dialog Slevy.

 

Dialog Slevy

 

4. Do tabulky zadejte na nový řádek Sleva: D30, poklepejte na D30 a vyplňte platnost od 1. 1. 2009 do 1. 1. 3000, v poli Pro kategorii cen: Dealer 30.

 • Přesuňte se na kartu Sazby.
 • Vyplňte Cena od 0, Sazba 30 %, Sazba max 30 %.
 • Dialog uzavřete tlačítkem OK, následně Zavřít.

 

5. Do tabulky zadejte na nový řádek Sleva: D40, poklepejte na D40 a vyplňte platnost od 1. 1. 2009 do 1. 1. 3000, v poli Pro kategorii cen: Dealer 40.

 • Přesuňte se na kartu Sazby.
 • Vyplňte Cena od 0, Sazba 40 %, Sazba max 40 %.
 • Dialog uzavřete tlačítkem OK, následně Zavřít.

 

6. Přesuňte se do agendy Zakázky.

 • Vytvořte nový záznam Zakázka.
 • V poli kontakt doplňte odběratele firmu A - Storex.

 

Slevy položek dokladu 30%

 

 • Na kartě Položky vložte produkt Autoatlas mini, na nový řádek Adam křeslo.
 • Nad položkou stiskněte Ctrl+S (nebo vyberte z místní nabídky).
 • V dialogu Slevy položek dokladu vidíte slevu 30 % u obou položek. (Pro aplikaci slevy se okno slev nemusí otevírat, zde je otevření uvedeno jen pro kontrolu aplikované slevy.)

 

 • Stejným postupem vytvoříte novou zakázku pro kontakt Agentura Školinda, vložíte položky.
 • Nad položkou vyvoláte dialog Slevy položek dokladu (Ctrl+S) a vidíte slevu 40 %.

 

 • A do třetice – nová zakázka pro firmu Albert - mart, položka Adam křeslo, sleva žádná (nemá kategorii Dealer xx).

Z příkladu vyplývá, že kontakt, který nemá na kartě Obchodní v poli Kategorie cen definovanou kategorii "Dealer 30" nebo "Dealer 40", nedostane slevu.

Pokud si nevystačíte s kategorií cen pro kontakt, můžete navíc upřesnit slevy pomocí kategorie slev pro produkty.

 • V agendě Katalog otevřete detail záznamu produktu Cestovní budík.
 • Pravým tlačítkem nad polem Kategorie slev vyvoláte místní nabídku a zvolíte položku Číselník editace.
 • Přidáte položku "MalaSleva". Číselník zavřete s vybranou hodnotou MalaSleva.

 

 • Z menu Agenda vyvolejte dialog Slevy.
 • Poklepejte na D30, v sazbách máte řádek 30 %. Rozklepněte řádek [+], vyberete kategorii MalaSleva a zadejte pro ni sazbu 25 %.
 • Tlačítkem OK potvďte a uložte.

 

 • Poklepejte na D40, na kartě Sazby rozklepněte řádek [+] se sazbou 40 %, vyberete kategorii MalaSleva a zadejte pro ni sazbu 35 %.
 • Tlačítkem OK potvďte a tlačítkem Zavřít dialog Slevy uložte.

 

Dialog Slevy

 

Otevřete výše vystavené zakázky na kontakt:

 • A-Storex a vložte (přidejte) produkt Cestovní budík. Ctrl + S zobrazí slevu 25 % místo 30 %. Proč? Firma je v kategorii cen D30, ale produkt Cestovní budík má stanovenu kategorii slev MalaSleva max 25 %.
 • Agentura Školinda a vložte (přidejte) produkt Cestovní budík. Ctrl + S zobrazí slevu 35 % místo 40 %. Proč? Firma je v kategorii cen D40, ale produkt Cestovní budík má stanovenu kategorii slev MalaSleva max 35 %.
 • Albert - mart a vložte (přidejte) produkt Cestovní budík. Ctrl + S zobrazí nulovou slevu. Proč? Firma není ani v jedné z kategorie cen D30, D40, pro které produkt Cestovní budík má stanovenu kategorii slev MalaSleva max 25 %.

 

Související dokumenty