Hromadné naskladnění a vyskladnění skladových dokladů

K hromadnému naskladnění a vyskladnění skladových dokladů slouží, v agendě Skladové doklady, dva příkazy v menu Nástroje agendy (Agenda):

  • Naskladnit doklady…
  • Vyskladnit doklady…

→ V dialogu pro vystavení dokladu je k dispozici pole Pro výběr dokladů použít zobrazení ComboBox - Nabídka. Nabídka obsahuje čtyři zobrazení: doklady určené k příjmu (výdeji) nebo doklady nepřijaté (nevydané) a to po dokladech nebo po položkách (obr. 1 a 2).

Dialog Naskladnění

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Naskladnění. Pomocí místní nabídky lze záznamy např. filtrovat a řadit.

 

Dialog Vyskladnění

Obrázek 2: Dialog Výběr záznamů – Vyskladnění. Pomocí místní nabídky lze záznamy např. filtrovat a řadit.

 

  • Jestliže se požadovaná akce, například vyskladnění položky, nepodařila z důvodu nedostatečné skladové zásoby, Vario zobrazí dialogové okno Problematické položky s podrobným popisem chyby (obr. 3).

Dialog Problematické položky

Obrázek 3: Dialog Problematické položky.

 

Související dokumenty