Vytvořit doklad (popis dialogu)

Díky funkci Vytvořit doklad získáte rychlý a jednoduchý nástroj k prohlížení a výběru produktů pomocí funkce Katalog a sklad – bez nutnosti vystavit doklad, což je výhodné například při telefonickém zodpovídání dotazů na dostupnost zboží. Pomocí průvodce pohotově vytvoříte doklady prodeje nebo nákupu.

Otevření dialogu Vytvořit doklad

 1. Příkazem z menu agend dokladů (viz tabulka),
Agenda / Vytvořit doklad... Výchozí nastavení průvodce
Adresář Radio button - Přepínač Prodej
Objednávky Radio button - Přepínač Nákup
Pokladna Radio button - Přepínač Prodej
Přijaté doklady Radio button - Přepínač Nákup
Skladové doklady Radio button - Přepínač Prodej
Vydané doklady Radio button - Přepínač Prodej
Zakázky Radio button - Přepínač Prodej
 1. Z úvodní obrazovky v moderním i klasickém stylu příkazem Vybrat zboží na doklad (obr. 1), nebo
 2. Z agendy Sklad (Nový záznam/volbou Vystavit příjemku a naskladnit produkty... spustíte dialog Vytvořit doklad).

Dialog Vytvořit doklad otevřený z úvodní obrazovky Vario (klasický vzhled)

Obrázek 1: Dialog Vytvořit doklad otevřený z úvodní obrazovky Vario (klasický vzhled).

Průvodce vytvořením dokladu

 • Následující text popisuje Prodej.
 • Výchozí nastavení přepínače buď Radio button - Přepínač Prodej nebo Radio button - Přepínač Nákup koresponduje s typem agendy, ze které je průvodce spuštěn (viz tabulka výše).
 • Nastavení přepínače pro Radio button - Přepínač Prodej nebo Radio button - Přepínač Nákup může změnit uživatel.

Průvodce vytvořením dokladu

Obrázek 2: Dialog Vytvořit doklad.

 

POLE POPIS
Kontakt ComboBox - Nabídka              

Výběr z nabídky kontaktů. Pokud existují výchozí obchodní údaje kontaktu, jsou doplněny do následujících polí:

 • Ceník,
 • Kategorie cen,
 • Sleva.

Pokud kontakt nevyplníte, můžete jej doplnit až v dokladu. Poklepáním na „modrý identifikátor” kontaktu zobrazíte detail záznamu. Seznam kontaktů respektuje zatržítko v nastavení dodavatel/odběratel v Adresáři.

Ceník ComboBox - Nabídka Z nabídky zvolte ceník (pokud existuje).
Kategorie cen ComboBox - Nabídka    Z nabídky zvolte Kategorii cen (pokud existuje).
Sleva %                Pokud se ke kontaktu nedoplní automaticky, zapište hodnotu slevy v %.

Poznámka

Na kartě Obecné v přijatých dokladech a objednávkách lze nastavit slevu. Nad položkou též můžete otevřít dialogové okno Sleva položek. Princip výpočtu slev je jiný než u vydaných dokladů, protože se zde neuplatňují slevy nastavené podle obchodních podmínek.

 

Dialog Katalog a sklad – Seznam produktů pro vložení

Obrázek 3: Dialog Katalog a sklad – Seznam produktů pro vložení na doklad.

 

 • Po výběru produktů se vrátíte zpět do dialogu Vytvořit doklad (obr. 4), ve kterém nastavíte další parametry.

Dialog Vytvořit doklad a nabídky pro knihu a typ dokladu

Obrázek 4: Dialog Vytvořit doklad a nabídky pro knihu a typ dokladu.

 

POLE POPIS
Kniha ComboBox - Nabídka Výběr z nabídky. Zobrazí výchozí knihu, pokud je nastavena a nebo naposledy použitou knihu pro prodej/nákup.
Typ dokladu ComboBox - Nabídka  Výběr z nabídky. Po výběru knihy je automaticky vyplněn výchozí typ dokladu pro tuto knihu.

 

 • Klepněte na tlačítko Dokončit (obr. 4).
 • Průvodce je ukončen a systém vystaví a otevře nový doklad.

Do nového dokladu se vloží

 • Obratové slevy (slevy definované v agendě Katalog, u kterých je zadaná částka v tabulce Sazby ve sloupci Cena od),
 • Slevy paušální, tj. ty, které nejsou závislé na částce,
 • Další přednastavené a výchozí hodnoty pro kontakt, nákup a nebo prodej.

 

Související dokumenty