Důchodová reforma – neohlášení účasti na důchodovém spoření

Výpočet důchodového spoření byl legislativně ukončen ke konci roku 2015. Podrobnosti o ukončení důchodového spoření naleznete v článku Změny ve mzdách v roce 2016 – II. část Externí odkaz.

Pokud zaměstnanec neohlásí zaměstnavateli, že je účastníkem důchodového spoření, může mu vzniknout přeplatek na sociálním pojištění a nedoplatek na důchodovém spoření. V obdobích, kdy k tomu došlo, je vhodné opravit mzdy tohoto zaměstnance následujícím způsobem:

  1. V dialogu Pracovník na kartě Personální vybrat ze seznamu Prohlášení volbu Důchodové spoření  a do pole Od zadat datum uvedené v Oznámení o nabytí účinnosti.
  2. Ve stejném dialogu vybrat ze seznamu volbu Důch. spoření bez odvodu a do pole Od a Do zadat počáteční a koncová data období, ve kterých došlo k odvodu sociálního pojištění v sazbě bez účasti na důchodovém spoření a nedošlo k odvodu důchodového spoření.
  3. V modulu Mzdy ve všech obdobích, ve kterých došlo k odvodu sociálního pojištění pracovníka v sazbě bez účasti na důchodovém spoření a nedošlo k odvodu důchodového spoření, otevřít dialog Mzda, na kartě Měsíční složky zadat složku SP pracovníka - rozdíl DS. Do pole Částka této složky zadat částku rozdílu mezi sazbou SP pracovníka bez účasti na důchodovém spoření (6,5 %) a sazbou SP pracovníka s účastí na důchodovém spoření (3,5 %).
  4. Klepnutím na tlačítko Výpočet mzdy provést výpočet mzdy. Výpočet sociálního pojištění pracovníka by měl proběhnout v nižší sazbě (3,5 %). Vlivem zadání složky SP pracovníka – rozdíl DS by měla čistá mzda a částka mzdy k výplatě odpovídat původnímu výpočtu.
  5. Podat opravný Přehled o výši pojistného za všechna období, ve kterých ke změně došlo.
  6. Po vrácení přeplatku na pojistném sociální správou zaměstnavateli se zaměstnaci v následujícím období provede vrácení přeplacené částky zadáním složky SP pracovníka - rozdíl DS s částkou přeplatku zadanou mínusem.

Doplatek důchodového spoření (5 % z vyměřovacího základu sociálního pojištění za období, kdy nebyla záloha na důchodové spoření odvedena) provede zaměstnanec sám přímo finančnímu úřadu spolu s přirážkou k pojistnému ve výši 10 % z neodvedeného pojistného. Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření pro opravu chyby zaměstnavatel v tomto případě nepodává.

 

Související dokumenty