Vystavení platebního příkazu pomocí průvodce

Průvodce výběrem dokladů k úhradě vyvoláte z agendy Banka i Příkazy, z menu Agenda/Doklady k úhradě... Slouží k výběru a úhradě skupin dokladů nebo pouze dokladů jedné firmy pomocí vystaveného platebního příkazu. Postup s využitím průvodce doporučujeme pro vytváření příkazů.

Příklad vystavení tuzemského platebního příkazu

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

 

1. Vyberte skupinu dokladů k úhradě. Ponechte výchozí nastavení:

 

Zatržítko Všechny doklady, které máme zaplatit my.

...eventuálně zkontrolujte Zatržítko Všechny doklady, které se platí (doklady, které se nemají platit a nebo jsou ve stavu Platí se).

 

2. Zobrazit doklady kontaktu. Vyberte, zda chcete zobrazit doklady k úhradě od všech kontaktů nebo pouze doklady konkrétního kontaktu.

 

Radio button - Přepínač Zobrazit doklady všech kontaktů
Radio button - Přepínač Pouze doklad kontaktu (ze seznamu) ComboBox - Nabídka

 

CheckBox - Zatržítko Zobrazit částky v domácí měně (CZK) můžete použít například pokud potřebujete rozdělit částku v CZK na doklady v různých měnách.

CheckBox - Zatržítko Informovat o výši závazků/pohledávek

Upozornění na pohledávky při úhradě dokladů: Pokud je volba zaškrtnutá, upozorní průvodce při výběru dokladu na pohledávky nebo závazky (podle částky úhrady) dané firmy. Upozornění se zobrazí formou bubliny. Například pokud hradíte fakturu dodavateli, který je zároveň odběratelem a dluží vám, můžete se místo úhrady rozhodnout pro návrh kompenzace.

 

3. Ze seznamu dokladů k úhradě vyberete ty, které chcete uhradit (přečtěte si též o možnosti → Výběr dokladů k úhradě rychlé dokončení). Doklady v tabulce by měly být seřazené podle data splatnosti.

  • Klepněte na tlačítko Další.

 

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

 

4.  Určete, jaký doklad úhrady se má vystavit (výchoze Platební příkaz).

 

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

 

  • Klepnutím na Dokončit vznikne platební příkaz.
  • Při vystavování příkazů k úhradě probíhá kontrola bankovního spojení. Uživatel je při vkládání přijatých dokladů do příkazu upozorněn v případě zadání nezveřejněného účtu.
  • Na kartě Obecné Platebního příkazu zkontrolujte pole Banka a Číslo účtu (jedná se o náš účet, ze kterého je příkaz realizován). V poli Úhrada je nastaveno Odeslat, tzn., že příkaz je připraven k odeslání (exportu) do banky.

Doklad Platební příkaz, karta Položky, záložka Detail

 

  • Na kartě Položky, záložce Detail zkontrolujte údaje v polích: Variabilní symbol, Číslo účtu, Kód banky a Částka. Pole Číslo dokladu obsahuje číslo hrazeného dokladu. V detailu položky lze vyplnit Zprávu pro Příjemce a Příkazce (pro nás).
  • Vario do zprávy pro Příkazce vkládá kódy oddělené středníkem (číslo příkazu; položka příkazu; číslo dokladu; firma-kontakt). Identifikátor firmy je informace pro uživatele Varia, aby věděl, komu platí. Díky těmto údajům Vario jednoznačně spáruje příkaz s platbou. O nastavení údajů uvedených ve zprávě pro příjemce čtěte v dokumentu Nastavení agendy Příkazy.
  • Pole Typ platby umožní určit jiné podmínky platby. Některé banky umožňují např. expresní platbu za příplatek, Pokud takovou službu využíváte, z nabídky pole vyberte např. Expresní.

Příkaz je hotov a můžete spustit Průvodce odesláním příkazů (pokud používáte homebanking). Pokud ne, příkaz vytisknete a do banky jej doručíte.

 

Související dokumenty