Přidat kontakty do kampaně

 Kontakty určené do kampaně lze přidat ze zobrazení tabulky agendy Adresář. Kontakty získáte pomocí funkce Přidat kontakty do kampaně.

Postupujte takto:

  • Z tabulky agendy Adresář můžete vložit buď všechny kontakty, nebo omezit seznam kontaktů filtrováním.
  • Vybrané kontakty vložíte do kampaně přes volbu menu Agenda/Přidat kontakty do kampaně…
  • Spustí se jednoduchý dialog (obr. 1), ve kterém si vyberete buď definovanou kampaň, nebo vytvoříte novou kampaň tlačítkem Vytvořit novou.
  • Tlačítkem Přidat vložíte do kampaně vybrané kontakty.

Dialog pro přidání kontaktů do kampaně 

Obrázek 1: Dialog Přidání kontaktů do kampaně. Seznam definovaných kampaní zobrazíte klepnutím na Výběr z nabídky a tlačítkem Otevře detail otevřete detail vybrané kampaně.

 

Související dokumenty