Aktualizační služba

Aktualizační služba je určena pro podporu aktualizace programu Altus Vario na pracovních stanicích, které používají uživatelé s omezenými právy. Tzn., pokud uživatel nemá právo instalovat software, nemůže aktualizovat Vario. Tato služba instalaci zajistí, i když uživatel nemá oprávnění. Uživatelé s dostatečnými právy tuto službu nepotřebují.
Aktualizační službu musí instalovat administrátor. Služba slouží pro registraci ActiveX komponent a instaluje se pod oprávněním Administrator nebo PowerUser instalačním balíčkem Altus.Vario.Server.Setup.msi. Po instalaci je nutné v Ovládacích panelech/Služby nastavit typ spouštění na hodnotu Automaticky a službu spustit.
Pro úspěšné fungování automatické aktualizace systému Altus Vario je dále nutné zajistit, aby uživatelé, kteří nejsou na dané stanici ve skupině Administrators nebo PoweUsers, měli nastaveno úplné řízení složek C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario a C:\Program Files\Vario.

 

Postup nasazení služby Aktualizační služba

K úspěšnému nasazení služby musí být Vario zaregistrované a k doplňku Aktualizační služba je vyžadován licenční klíč.

Instalace služby

 • Instalujte balíček Altus.Vario.Server.Setup.msi
 • V operačním systému Windows 7 (64bit) – je nutné spustit instalaci pomocí místní nabídky nad instalačním souborem a vybrat příkaz Odstranit potíže s kompatibilitou.

Konfigurace služby

 • Upravte konfigurační soubor Altus.Vario.Server.exe.config. Soubor se nachází ve složce, do které byla služba nainstalována (výchozí složka je C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12\net) – obr. 1.

Upravte konfigurační soubor Altus.Vario.Server.exe.config

Obrázek 1

 

 • Soubor otevřete v textovém editoru a změňte nastavení „ProfilePath“ (obr. 2) na složku s datovým profilem Varia a změny uložte.

Soubor otevřete v textovém editoru

Obrázek 2

 

 • Upravte spouštění služby. Otevřete dialog Správa počítače (správa služeb) a pro službu VarioServer zvolte příkaz Vlastnosti, buď z místní nabídky, nebo z nabídky Akce (obr. 3).

Upravte spouštění služby

Obrázek 3

 

 • V dialogu Vlastnosti přejděte na kartu Přihlášení (obr. 4), vyberte volbu Radio button - Přepínač Tento účet a zvolte takový účet, který má právo zápisu do registrů a přístup do datového profilu Varia (síťové složky zapsané v konfiguračním souboru v hodnotě „ProfilePath“).
 • Pokud používáte doménu, je výhodné použít doménový účet, v opačném případě je nutné mít na stanici a serveru účty se stejným jménem a heslem.

V dialogu Vlastnosti přejděte na kartu Přihlášení

Obrázek 4

 

 • V dialogu Vlastnosti přejděte na kartu Obecné a nastavte Typ spouštění na hodnotu Automaticky ComboBox - Nabídka (obr. 5).
 • Nakonec službu nastartujte stisknutím tlačítka Spustit a změny nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK (obr. 5).

Nastavte Typ spouštění

Obrázek 5

 

Testováno na operačních systémech:

 • Windows XP (SP3)
 • Windows Vista 32 bit (SP2)
 • Windows Vista 64 bit (SP2)
 • Windows 7 32 bit (SP1)
 • Windows 7 64 bit (SP1)

 

Související dokumenty