Aktualizační služba Varia

Informace uvedené v tomto článku mohou být zastaralé. V případě pochybností kontaktujte technickou podporu Varia.


Aktualizační služba je určena pro podporu aktualizace programu Vario na pracovních stanicích, které používají uživatelé s omezenými právy. Tzn., pokud uživatel nemá právo instalovat software, nemůže aktualizovat Vario. Tato služba instalaci zajistí, i když uživatel nemá oprávnění. Uživatelé s dostatečnými právy tuto službu nepotřebují.

Aktualizační službu musí instalovat administrátor. Služba slouží pro registraci ActiveX komponent a instaluje se pod oprávněním Administrator nebo PowerUser instalačním balíčkem Altus.Vario.Server.Setup.msi. Po instalaci je nutné v Ovládacích panelech/Služby nastavit typ spouštění na hodnotu Automaticky a službu spustit.

Pro úspěšné fungování automatické aktualizace systému Vario je dále nutné zajistit, aby uživatelé, kteří nejsou na dané stanici ve skupině Administrators nebo PoweUsers, měli nastaveno úplné řízení složek C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario a C:\Program Files\Vario.

Postup nasazení služby Aktualizační služba

K úspěšnému nasazení služby musí být Vario zaregistrované a k doplňku Aktualizační služba je vyžadován licenční klíč.

Instalace služby

 • Instalujte balíček Altus.Vario.Server.Setup.msi
 • V operačním systému Windows 7 (64 bit) – je nutné spustit instalaci pomocí místní nabídky nad instalačním souborem a vybrat příkaz Odstranit potíže s kompatibilitou. Doporučujeme OS Windows 10/11 (64 bit).

Konfigurace služby

 • Upravte konfigurační soubor Altus.Vario.Server.exe.config. Soubor se nachází ve složce, do které byla služba nainstalována (výchozí složka je C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12\net) – obr. 1.

Upravte konfigurační soubor Altus.Vario.Server.exe.config

Obrázek 1

 

 • Soubor otevřete v textovém editoru a změňte nastavení „ProfilePath“ (obr. 2) na složku s datovým profilem Varia a změny uložte.

Soubor otevřete v textovém editoru

Obrázek 2

 

 • Upravte spouštění služby. Otevřete dialog Správa počítače (správa služeb) a pro službu VarioServer zvolte příkaz Vlastnosti, buď z místní nabídky, nebo z nabídky Akce (obr. 3).

Upravte spouštění služby

Obrázek 3

 

 • V dialogu Vlastnosti přejděte na kartu Přihlášení (obr. 4), vyberte volbu Radio button - Přepínač Tento účet a zvolte takový účet, který má právo zápisu do registrů a přístup do datového profilu Varia (síťové složky zapsané v konfiguračním souboru v hodnotě „ProfilePath“).
 • Pokud používáte doménu, je výhodné použít doménový účet, v opačném případě je nutné mít na stanici a serveru účty se stejným jménem a heslem.

V dialogu Vlastnosti přejděte na kartu Přihlášení

Obrázek 4

 

 • V dialogu Vlastnosti přejděte na kartu Obecné a nastavte Typ spouštění na hodnotu Automaticky ComboBox - Nabídka (obr. 5).
 • Nakonec službu nastartujte stisknutím tlačítka Spustit a změny nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK (obr. 5).

Nastavte Typ spouštění

Obrázek 5

 

Testováno na operačních systémech:

 • Windows XP (SP3)
 • Windows Vista 32 bit (SP2)
 • Windows Vista 64 bit (SP2)
 • Windows 7 32 bit (SP1)
 • Windows 7 64 bit (SP1)
 • Windows 10 32 bit s českým národním prostředím.
 • Windows 10 64 bit s českým národním prostředím.
 • Windows 11 (32/64 bit) s českým národním prostředím.

 

Související dokumenty