Interní doklad - vytvoření daňového dokladu

 1. Vytvoříte nový záznam.
 2. Z rolovací nabídky pole Doklad vyberte typ dokladu Doklad o použití.
 • V závislosti na nastavení výchozích hodnot nového záznamu systém doplní pole: číslo dokladu (podle číselné řady) a další pole, která jsou nastavena jako výchozí v Možnostech knihy.
 1. Vyplníte požadované údaje na kartě Obecné – základní údaje o dokladu.
 2. Přejdete na kartu Položky, kde doplníte položky dokladu.
 3. Na kartě Součet se zobrazují součty a doplňující údaje k dokladu.
 4. Seznam dokladů můžete zobrazit na kartě Souvislosti.
 5. Zapište, je-li třeba, údaje do polí karet Deník událostí, Dokumenty a Úkoly.
 6. Nový záznam uložíte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít / Uložit a nový.

 

Dialog Doklad - Doklad o použití, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Doklad – Doklad o použití, karta Obecné.

 

Poznámka

 • Na kartě Položky zadáte základ daně a DPH základní nebo sníženou. Na kartě Součet se sečte pouze částka DPH bez základu.  Při zaúčtování Dokladu o použití bude zaúčtováno pouze DPH, ale do přiznání k DPH bude vstupovat i základ daně.
 • Jesliže na kartě Položky zadáte základ daně bez DPH, bude na kartě Součet sečten základ. Do účetnictví se zaúčtuje základ daně.

 

Související dokumenty