Agenda Reklamace dodavatelům

Agenda Reklamace dodavatelům zajišťuje evidenci a správu reklamovaného produktu vzhledem k dodavateli.

  • Většinou se tento záznam bude vytvářet automaticky z reklamace odběratelské.
  • Běžnou praxí je ale reklamovat produkt u dodavatele i bez odběratelské reklamace. Například pokud se závada projeví ještě před vlastním prodejem.

 

Dialog Reklamace dodavatelům, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Reklamace dodavatelům, karta Obecné. Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte detail kontaktu. Poklepáním na modrý identifikátor produktu zobrazíte detail produktu. Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail dokladu.

 

  • Při požadavku na reklamaci bez odběratelské reklamace založte nový záznam do agendy Reklamace dodavatelům (v zobrazení tabulky agendy rozlišen jako typ záznamu RD). Záznamu reklamace je v poli RMA automaticky přiděleno RMA číslo (obr. 1). Formát RMA čísla lze nastavit v možnostech číselné řady ke knize.
  • Princip obsluhy a vyplnění polí dialogu Reklamace je obdobný, jako je popsáno u příjmu reklamací odběratelů a v navazujících dokumentech Podrobnosti, Produkty a Doklady. Popis výjimky naleznete v dokumentu Instalace a nastavení modulu (agend) Reklamace.
  • Pole Označení slouží k zapsání reklamačního čísla přiděleného dodavatelem.
  • V detailu skladových dokladů, na kartě Souvislosti, v seznamu Zobrazit, naleznete položky Reklamace dodavatele a Reklamace odběratele.

 

Další karty dialogu Reklamace:

 

Související dokumenty