Vystavit zálohy k objednávkám – poptávkám (Objednávky)

Dokument popisuje připojení částky požadované zálohy v detailu záznamu Doklad, na kartě Součet a poté hromadné generování nových zálohových faktur příkazem z menu agendy Objednávky Nástroje agendy(Agenda)/Vystavit zálohy k objednávkám...

Připojení částky požadované zálohy

Na vyplněném dokladu Objednávka přejděte na kartu Součet. Pokud je k vystavené Objednávce požadavek na zálohu (dodavatel vyžaduje před dodáním zboží nejdříve zaplatil zálohu), zapište částku do pole Požadovaná záloha. Přechodem na další pole vyvoláte dialog Zálohy – Zálohové faktury (obr. 1).

Dialog Doklad, karta Součet, dialog Zálohy - Zálohové faktury.

Obrázek 1: Dialog Doklad, karta Součet, dialog Zálohy – Zálohové faktury.

 

V dialogu Zálohy – Zálohové faktury můžete zálohovou fakturu k dané objednávce vytvořit nebo připojit existující (viz odkazy níže). Pokud však chcete vystavit zálohové faktury hromadně pro všechny objednávky, dialog s aktivní volbou Radio button - Přepínač Ponechat předepsanou požadovanou zálohu, doklad nyní nepřipojovat opusťte klepnutím na tlačítko Další a doklad uložte (obr. 1).

Hromadné vystavení zálohových faktur k objednávkám

Objednávkám (poptávkám) s definovanou požadovanou zálohou můžete hromadně vystavit zálohové faktury pomocí příkazu z menu Nástroje agendy(Agenda)/Vystavit zálohy k objednávkám... Příkaz otevře dialogové okno Výběr záznamů – Vystavení zálohových faktur k objednávce se seznamem dokladů (obr. 2).

Dialog Vystavit zálohy k objednávkám

Obrázek 2: Dialog Výběr záznamů – Vystavení zálohových faktur k objednávce.

 

  • Ze seznamu vyberete CheckBox - Zatržítko jeden nebo více dokladů, které mají připojeny požadované částky zálohy pro dodavatele a ke kterým chcete vystavit zálohovou fakturu.
  • Dialog Výběr záznamů dovoluje vybrat více položek najednou tažením myši přes volič záznamů v seznamu dokladů. Funkce tlačítka Možnosti jsou popsané v článku Vystavení dokladů (popis dialogu).
  • Všechny položky označíte klepnutím na tlačítko Vybrat vše.

→ Klepněte na tlačítko Vystavit.

  • Pokud vystavujete více dokladů, otevře se okno Vystavené doklady s přehledem vystavených dokladů (obr. 3).

Jestliže byla výše zálohy na 100 % částky objednávky, vloží se do vystaveného dokladu zálohy položky z objednávky. Jinak se vloží řádek s popisem položky například Záloha k objednávce OBJ – YYYY – xxxxx (záleží na nastavení číselné řady v Možnostech Vario) na částku požadované zálohy.

Dialog Vystavené doklady

Obrázek 3: Dialog Vystavené doklady. 

 

  • Na kartě Souvislosti (dokladu Objednávky) zobrazíte a zkontrolujete související doklad(y).
  • Pokud jsou k objednávce připojené zálohy, převezmou se při fakturaci objednávky na konečnou fakturu.

 

Související dokumenty