Sestavení filtru pomocí okna Najít (klasický a moderní vzhled)

Během své práce se systémem budete často vyhledávat určité záznamy. Při vyhledávání můžete využít standardní funkce a metody (např. filtrování, řazení v konkrétních agendách). Pro vyhledávání záznamů v jednotlivých agendách je v systému Vario přístupná speciální funkce: Sestavení filtru pomocí okna Najít.

Funkci spustíte tlačítkem Sestavení filtru pomocí okna Najít na panelu nástrojů (obr. 1). Hledání a sestavení filtru proběhne pouze v rámci zobrazení aktuální agendy a roku.

Dialogové okno Najít (obr. 1) obsahuje záložky Nebo, které umožňují kombinovat až šest úrovní kritérií (kritéria na jedné kartě platí zároveň (And)). V dialogu můžete snadno zadat kritéria pro vyhledání dokladů z určitého období (OD-DO) nebo konkrétní firmy (nabídne se seznam Firem z Adresáře). K dispozici jsou i speciální podmínky jako např. „Jen uhrazené/neuhrazené” – či „stornované”. V některých případech (např. v modulu Vydané doklady) lze zobrazit doklady, které jsou ve stavu „Nezaúčtováno” apod.

Stejné okno lze použít i pro zadání omezovacích kritérií (filtru) pro tisk. V dialogovém okně Tisk (Soubor/Tisk…) se zvolí rozsah tisku Podle filtru. Pokud v seznamu filtrů zvolíte Zadat kritéria…, otevře se dialogové okno Najít. Pomocí dialogu Najít lze také definovat filtr pro výběr dokladů ve funkcích typu „Fakturovat zakázky”.

Tlačítko Najít na Panelu nástrojů

Obrázek 1: Tlačítko Najít na Panelu nástrojů. Klepnutím na tlačítko Storno dialog uzavřete.

Popis dialogu

Na kartě Hledat je zobrazen příklad dostupných polí v daném kontextu (při hledání adres firem jsou zobrazována jiná pole než při hledání dokladů). Pokud hledáte záznam podle jiných polí, než která jsou zobrazena, vyberete je ze seznamu. Seznam zobrazíte klepnutím na rozbalovací značku před vlastním textem výběru.

Do prázdných políček vedle polí zapíšete:
hodnoty nebo části hodnot, které záznamy v těchto polích obsahují – kritéria pro textová pole. Pro nahrazování jednotlivých znaků použijte ? (otazník), pro nahrazení skupin znaků použijte  * (hvězdičku)
rozmezí hledání pokud zvolíte časové nebo číselné pole. Pokud potřebujete najít všechna větší než …, zadáte druhou mez prázdnou, (např. částky Celkem větší než 1000 Kč). Obdobně vynecháním první hranice hledáte všechna menší než…
nebo vyberete přímo prvek (název firmy, produkt apod.), pokud volíte pole s výčtem prvků (indexované pole).

 

  • Všech 5 polí na jedné záložce musí být splněno zároveň (logický součin AND). Pro kombinování více podmínek vyplňte další záložky Nebo, a to až do šesté úrovně. Pro vyhledání stačí splnění podmínek jedné záložky (logický součet OR).
  • Seznam těchto polí se pro jednotlivé typy hledání (firmy X produkty X doklady …) lokálně ukládá. Při příštím vyhledávání stejného typu se zobrazí uložené nastavení.
  • Klepnutím na tlačítko Najít teď se vyhledají záznamy podle zadaných parametrů.

Pokud nevyplníte žádná kritéria pro pole, zobrazí se přehled všech záznamů vybrané knihy.

Můžete zadat:
jedno kritérium
pro jedno pole Vyberete požadovaný název pole ze seznamu a zapíšete hledaný text nebo číslo.
více kritérií
pro různá pole Zapíšete hledané hodnoty pro více různých polí (např. hledáte doklady, které jste vystavili přímo vy a nejsou uhrazeny, zadáte tedy pro pole Referent vaše uživatelské jméno a do pole Je uhrazeno: False=políčko zatržení bude prázdné), vyhledají se záznamy, které splňují všechny uvedené podmínky.
pro stejná pole Zapíšete hledané hodnoty pro stejná pole (např. hledáte doklady firmy, která se jmenuje podobně jako Málek a syn, vyberete ze seznamu Název firmy, zapíšete hledanou hodnotu *Málek*, z druhého seznamu vyberete opět Název firmy a zapíšete kritérium *syn* – zobrazí se výsledek: Málek a syn, Málek a synové, Málek-syn, Synové-Málek apod.

Pokud vyberete záznam ze seznamu vyhledaných záznamů:

 
Klepnutím na tlačítko Zobrazit ho můžete otevřít. Tak se přesvědčíte, zda je to opravdu hledaný záznam.
Klepnutím na tlačítko Použít se dialog uzavře a záznam bude vložen do dialogu, ze kterého byla funkce Najít záznam spuštěna.
Nebo bude záznam otevřen (pokud jste funkci Najít spustili výběrem příkazu z hlavní nabídky nad tabulkou agendy).

Hledání záznamů

Při hledání záznamů (Úpravy/Najít záznam…) lze prohledávat všechny agendy dostupné z aktuálního modulu nebo ze všech – záleží na konkrétní situaci. V záhlaví dialogu můžete určit, ve které agendě a knize chcete záznamy vyhledávat (seznamy Agend a Knih se vytvářejí podle kontextu). Můžete zvolit i jinou agendu, než ve které se aktuálně nacházíte.

 

Související dokumenty