Mateřská a Rodičovská dovolená

Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství (PPM) je zpravidla 28 týdnů. Z důvodu zajištění správného tisku ELDP se pro zadání do systému Vario použijí 2 mzdové složky. Od nástupu do dne předcházejícího dni porodu je třeba zadat mzdovou složku PPM a ode dne porodu se použije mzdová složka PPM po porodu. Věnujte pozornost odstavci Výpočet posledního dne nároku na peněžitou pomoc v mateřství (PPM).

Jestliže si žena požádá o čerpání dovolené bezprostředně po skončení Peněžité pomoci v mateřství před Rodičovskou dovolenou, mzdová složka Dovolená se normálně zadá na požadovanou dobu. Na dobu čerpání Rodičovské dovolené (max. do 3 let věku dítěte) se používá mzdová složka Rodičovská dovolená. Pokud by žena chtěla zůstat doma déle, musí si požádat o neplacené omluvené volno z důvodu péče o dítě (max. do 4 let věku dítěte), a v tom případě se použije mzdová složka Prac.volno-péče o dítě 3-4 let.

Nepřítomnosti z důvodu Peněžité pomoci v mateřství, Rodičovské dovolené, eventuálně Péči o dítě 3-4 let, lze evidovat v Prac.poměru na kartě Obecné v dialogu Vyřazení. Je zde Typ vyřazení PPM (příp. PPM po porodu), Rodičovská dovolená a DMD.

Evidence uvedených typů je povinná pro uživatele používajících doplněk ISPV.

Současně je třeba na kartě Personální v dialogu Prohlášení vybrat Plátce stát a zadat správná data Od a případně Do (samozřejmě v souladu s platnou legislativou) a v dialogu Oznámení zadat na volný řádek zdravotní pojišťovnu s kódem M od data nástupu na PPM.

 

Příklad na zadání

Předpokládaný den porodu byl 24.6.2019
Nástup na PPM zvolen na 13.5.2019
Skutečný den porodu 3.6.2019

 

MS PPM od 13.5.2019 do 2.6.2019 včetně
MS PPM po porodu od 3.6.2019 do 24.11.2019 včetně
MS Rodičovská dovolená od 30.11.2019
Zbylo 5 dnů dovolené, které byly čerpané od 25.11.2019 do 29.11.2019 včetně

 

Zadání při nástupu

 Obrázek 1: Zadání při nástupu.

 

V období, kdy nastal den porodu

Obrázek 2: V období, kdy nastal den porodu.

 

Na MS PPM po porodu zadejte do pole Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence datum, kdy končí 28 týdnů poskytování PPM. Při vytvoření mzdy v období 11 bude tato mzdová složka k tomuto dni automaticky ukončena.

Obrázek 2a: Na MS PPM po porodu zadejte do pole „Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence” datum, kdy končí 28 týdnů poskytování PPM. Při vytvoření mzdy v období 11 bude tato mzdová složka k tomuto dni automaticky ukončena.

 

V měsíci ukončení

Obrázek 3: V měsíci ukončení.

 

Zadání mzdové složky (MS) Rodičovská dovolená. Do pole Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence zadejte datum, do kterého si žena o rodičovskou dovolenou požádala. Pokud pole nevyplníte, pak se při Uzávěrce dovolené na konci roku nevytvoří nárok na dovolenou pro následující rok.

Obrázek 4: Zadání mzdové složky (MS) Rodičovská dovolená. Do pole „Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence” zadejte datum, do kterého si žena o rodičovskou dovolenou požádala. Pokud pole nevyplníte, pak se při Uzávěrce dovolené na konci roku nevytvoří nárok na dovolenou pro následující rok.

 

Takto vyplníte dialog Vyřazení

Obrázek 5: Takto vyplníte dialog Vyřazení…

 

...nebo jen takhle.

Obrázek 5a: ... nebo jen takhle.

 

Dialog Oznámení

Obrázek 6: Dialog Oznámení.

 

Související dokumenty