Mateřská a Rodičovská dovolená

Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství (PPM) je zpravidla 28 týdnů. Z důvodu zajištění správného tisku ELDP se pro zadání do systému Vario použijí 2 mzdové složky. Od nástupu do dne předcházejícího dni porodu je třeba zadat mzdovou složku PPM a ode dne porodu se použije mzdová složka PPM po porodu. Věnujte pozornost odstavci Výpočet posledního dne nároku na peněžitou pomoc v mateřství (PPM).

Jestliže si žena požádá o čerpání dovolené bezprostředně po skončení Peněžité pomoci v mateřství před Rodičovskou dovolenou, mzdová složka Dovolená se normálně zadá na požadovanou dobu. Na dobu čerpání Rodičovské dovolené (max. do 3 let věku dítěte) se používá mzdová složka Rodičovská dovolená. Pokud by žena chtěla zůstat doma déle, musí si požádat o neplacené omluvené volno z důvodu péče o dítě (max. do 4 let věku dítěte), a v tom případě se použije mzdová složka Prac.volno-péče o dítě 3-4 let.

Nepřítomnosti z důvodu Peněžité pomoci v mateřství, Rodičovské dovolené, eventuálně Péči o dítě 3-4 let, lze evidovat v Prac.poměru na kartě Obecné v dialogu Vyřazení. Je zde Typ vyřazení PPM (příp. PPM po porodu), Rodičovská dovolená a DMD.

Evidence uvedených typů je povinná pro uživatele používajících doplněk ISPV.

Současně je třeba na kartě Personální v dialogu Prohlášení vybrat Plátce stát a zadat správná data Od a případně Do (samozřejmě v souladu s platnou legislativou) a v dialogu Oznámení zadat na volný řádek zdravotní pojišťovnu s kódem M od data nástupu na PPM.

Příklad na zadání

  • Předpokládaný den porodu byl 24. 6. 2019
  • Nástup na PPM zvolen na 13. 5. 2019
  • Skutečný den porodu 3. 6. 2019

 

  • Mzdová složka PPM od 13. 5. 2019 do 2. 6. 2019 včetně
  • Mzdová složka PPM po porodu od 3. 6. 2019 do 24. 11. 2019 včetně
  • Mzdová složka Rodičovská dovolená od 30. 11. 2019
  • Zbylo 5 dnů dovolené, které byly čerpané od 25. 11. 2019 do 29. 11. 2019 včetně

 

Zadání při nástupu

 Obrázek 1: Zadání při nástupu.

 

V období, kdy nastal den porodu

Obrázek 2: V období, kdy nastal den porodu.

 

Na MS PPM po porodu zadejte do pole Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence datum, kdy končí 28 týdnů poskytování PPM. Při vytvoření mzdy v období 11 bude tato mzdová složka k tomuto dni automaticky ukončena.

Obrázek 2a: Na MS PPM po porodu zadejte do pole „Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence” datum, kdy končí 28 týdnů poskytování PPM. Při vytvoření mzdy v období 11 bude tato mzdová složka k tomuto dni automaticky ukončena.

 

V měsíci ukončení

Obrázek 3: V měsíci ukončení.

 

Zadání mzdové složky (MS) Rodičovská dovolená. Do pole Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence zadejte datum, do kterého si žena o rodičovskou dovolenou požádala. Pokud pole nevyplníte, pak se při Uzávěrce dovolené na konci roku nevytvoří nárok na dovolenou pro následující rok.

Obrázek 4: Zadání mzdové složky (MS) Rodičovská dovolená. Do pole „Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence” zadejte datum, do kterého si žena o rodičovskou dovolenou požádala. Pokud pole nevyplníte, pak se při Uzávěrce dovolené na konci roku nevytvoří nárok na dovolenou pro následující rok.

 

Takto vyplníte dialog Vyřazení

Obrázek 5: Takto vyplníte dialog Vyřazení…

 

...nebo jen takhle.

Obrázek 5a: ... nebo jen takhle.

 

Dialog Oznámení

Obrázek 6: Dialog Oznámení.

 

Související dokumenty