Mateřská a Rodičovská dovolená

Doba poskytování Peněžité pomoci v mateřství je zpravidla 28 týdnů. Z důvodu zajištění správného tisku ELDP se pro zadání do systému Altus Vario použijí 2 mzdové složky. Od nástupu do dne předcházejícího dni porodu je třeba zadat mzdovou složku PPM a ode dne porodu se použije mzdová složka PPM po porodu.

Jestliže si žena požádá o čerpání dovolené bezprostředně po skončení Peněžité pomoci v mateřství před Rodičovskou dovolenou, mzdová složka Dovolená se normálně zadá na požadovanou dobu. Na dobu čerpání Rodičovské dovolené (max. do 3 let věku dítěte) se používá mzdová složka Rodičovská dovolená. Pokud by žena chtěla zůstat doma déle, musí si požádat o neplacené omluvené volno z důvodu péče o dítě (max. do 4 let věku dítěte), a v tom případě se použije mzdová složka Prac.volno-péče o dítě 3-4 let.

Nepřítomnosti z důvodu Peněžité pomoci v mateřství, Rodičovské dovolené, eventuálně Péči o dítě 3-4 let, lze evidovat v Prac.poměru na kartě Obecné v dialogu Vyřazení. Je zde Typ vyřazení PPM (příp. PPM po porodu), Rodičovská dovolená a DMD.

Evidence uvedených typů je povinná pro uživatele používajících doplněk ISPV.

Současně je třeba na kartě Personální v dialogu Prohlášení vybrat Plátce stát a zadat správná data Od a případně Do (samozřejmě v souladu s platnou legislativou) a v dialogu Oznámení zadat na volný řádek zdravotní pojišťovnu s kódem M od data nástupu na PPM.

 

Příklad na zadání

Předpokládaný den porodu byl 24.6.2010
Nástup na PPM zvolen na 13.5.2010
Skutečný den porodu 3.6.2010

 

MS PPM od 13.5.2010 do 2.6.2010 včetně
MS PPM po porodu od 3.6.2010 do 24.11.2010 včetně
MS Rodičovská dovolená od 1.12.2010
Zbyly 4 dny dovolené, které byly čerpané od 25.11.2010 do 30.11.2010 včetně

 

Zadání při nástupu

 Obrázek 1: Zadání při nástupu.

 

V období, kdy nastal den porodu

Obrázek 2: V období, kdy nastal den porodu.

 

Na MS PPM po porodu lze do pole Údaj 1 doplnit datum, kdy končí 28 týdnů poskytování PPM

Obrázek 2a: Na MS PPM po porodu lze do pole Údaj 1 doplnit datum, kdy končí 28 týdnů poskytování PPM.

 

V měsíci ukončení

Obrázek 3: V měsíci ukončení.

 

Zadání MS Rodičovská dovolená

Obrázek 4: Zadání MS Rodičovská dovolená. Zde můžete opět do pole Údaj 1 zapsat datum, do kterého si žena o Rodičovskou dovolenou požádala.

 

Takto vyplníte dialog Vyřazení

Obrázek 5: Takto vyplníte dialog Vyřazení...

 

...nebo jen takhle...

Obrázek 5a: ...nebo jen takhle.

 

Dialog Oznámení

Obrázek 6: Dialog Oznámení.

Po ukončení Rodičovské dovolené bude kód U s příslušným datem.

 

Související dokumenty