Vytvoření reklamace na dodavatele – karta Podrobnosti

Odeslání produktu dodavateli

V záznamu Reklamace (odběratele), na kartě Podrobnosti, tlačítkem Vystavit reklamaci na dodavatele, vytvoříte reklamační záznam určený pro dodavatele reklamovaného produktu.

 

Dialog Reklamace (odběratele), karta Podrobnosti

Obrázek 1: Dialog Reklamace (odběratele), karta Podrobnosti. Poklepáním na modrý identifikátor v poli "Dodavatel" a v poli "Dodavatelská reklamace" otevřete detaily záznamů.

 

Doporučený postup

  • Nejdříve vyplňte kartu Obecné dialogu Reklamace (odběratele).
  • Pokud je na kartě Doklady, v poli Příjemka, vyplněné číslo dokladu (v sekci Dodavatel), vyplní se automaticky pole Dodavatel na kartě Podrobnosti.
  • Identifikátor kontaktu dodavatele lze manuálně vybrat z nabídky pole Dodavatel ComboBox - Nabídka.
  • Vytvoření reklamace na dodavatele a spárování s reklamací na odběratele zajistíte klepnutím na tlačítko Vystavit reklamaci na dodavatele. Následně se otevře záznam Reklamace dodavatele (RD) na kartě Obecné. (Automatické spárování zajistí také funkce Akce.)

 

Vyjádření k reklamaci Do pole s neomezenou délkou textu zapíše technik výsledek analýzy závady produktu.
Obsah pole se tiskne na reklamační formulář.
Interní poznámka Pole je určeno k interním poznámkám k reklamaci.
Obsah pole se nikde netiskne.
Poznámka V obou polích lze používat číselníky.

 

  • Nový záznam reklamace na dodavatele (RD) je vystaven do agendy Reklamace dodavatelům a je spárován s reklamačním záznamem odběratele (RO).
  • Identifikátor záznamu Reklamace (dodavatelům) je zapsán do pole Dodavatelská reklamace (obr. 1).

 

Navazující dokument

 

Související dokument