Přesunout záznam do knihy (Zdroje)

Během vaší práce může nastat situace, kdy vytvoříte nové typy zdrojů a záznamy budete chtít přemístit do jiné knihy. V takovém případě postupujte takto:

  • V Možnostech Vario založte novou knihu, do které proběhne převod.
  • V tabulce agendy vyfiltrujte kontakty určené k převodu (doporučujeme).
  • Zvolte příkaz Nástroje agendy/Přesunout záznam do knihy...
  • Otevře se dialog Převést záznamy do knihy (obr. 1). 

Pro převod záznamu do knihy je vyžadováno oprávnění pro úpravy ve zdrojové i v cílové knize.

Dialog Převést záznamy do knihy

Obrázek 1: Dialog Převést záznamy do knihy. Můžete vybrat více položek najednou tažením myši přes volič záznamů. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

  • Klepněte na tlačítko OK.
  • Jestliže disponujete jednou zdrojovou a jednou cílovou knihou, záznamy budou automaticky (bez dotazu) přesunuty do druhé cílové knihy.
  • Pokud máte v agendě Zdroje definovaných knih několik, zobrazí se seznam knih pro výběr cílové knihy (obr. 2).
  • Klepněte na název knihy a CheckBox - Zatržítko záznamy zdrojů budou přemístěny z aktuální do vybrané knihy.

 

Dialog Seznam knih agendy Zdroje

Obrázek 2: Dialog Seznam knih agendy Zdroje. Klepnutím na tlačítko Storno celou akci zrušíte, záznamy nebudou přesunuty.

 

Související dokumenty