Vytvoření nové vydané faktury

Nový doklad do knihy vydaných dokladů lze vytvořit například pomocí tlačítka nového záznamu a postupným vyplněním celého dokladu (viz bod 1 – 8) a nebo můžete doklad alternativně vystavit pomocí funkce Fakturovat na základě jiného dokladu nebo Vystavit fakturu podle.

 

1. Vytvoříte nový záznam.

Systém zobrazí dialogové okno Doklad (obr. 1).

Detail záznamu Doklad (faktura vydaná), karta Obecné

Obrázek 1: Detail záznamu Doklad (faktura vydaná), karta Obecné.

 

2. Do pole Doklad systém vybere typ dokladu, který je nastaven jako výchozí při založení nového záznamu. V závislosti na nastavení výchozích hodnot nového záznamu systém doplní pole: Číslo dokladu (podle číselné řady) a další pole, která jsou nastavena jako výchozí v Možnostech knihy.

U vydaných dokladů lze při vystavení nového záznamu změnit typ dokladu mezi Faktura a Dobropis (pokud je to povoleno v dané knize). Pokud se zvolí Dobropis a vloží se kontakt, uvede se bankovní spojení vloženého kontaktu. Pokud následně změníte typ dokladu zpět na Fakturu, číslo účtu se změní na výchozí hodnotu, tedy na číslo účtu naší firmy.

3. Vyplníte požadované údaje na kartě Obecné – základní údaje o dokladu. Pokud máte zapnutou kontrolu správnosti DIČ, proběhne ověření DIČ.

4. Přejdete na kartu Položky, kde doplníte položky dokladu.

5. Na kartě Součet se zobrazují součty a doplňující údaje k dokladu.  Viz také Elektronická evidence tržeb (EET).

6. Seznam dokladů můžete zobrazit na kartě Souvislosti.

7. Zapište, je-li třeba, údaje do polí karet Deník událostí, Dokumenty a Úkoly.

8. Nový záznam uložíte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít / Uložit a nový.

  

Nový doklad do knihy vydaných dokladů také vytvoříte například:

 

Související dokumenty