Vystavení částečné vratky k příjemce nebo výdejce (Skladové doklady)

Příkazem z menu Agenda/Vystavit částečnou vratku k

Příjemce...

Výdejce...

spustíte průvodce Výběr záznamů, který umožňuje zadat vrácené množství, stejně jako funkce vystavení dobropisu k přijaté faktuře nebo vratce příjemky.

Příklad vystavení částečné vratky ke skladové příjemce

  • V zobrazení tabulky agendy vyberete doklad, který chcete dobropisovat.
  • Počet zobrazených záznamů můžete omezit filtrováním (zúžením výběru záznamů v zobrazení tabulky agendy).
  • Z menu Agenda spusťte příkaz, který otevře dialog Výběr záznamů Vystavení částečné vratky ke skladové příjemce (obr. 1) se seznamem příjemek ze všech knih a za všechny roky (stav alespoň jedné položky např. PŘIJATO, OK).
  • Pokud chcete vybrat jiný doklad, zatržítkem CheckBox - Zatržítko jej označte.
  • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
  • Klepněte na tlačítko Vystavit vratku.

Dialog Výběr záznamů - Vystavení částečné vratky ke skladové příjemce

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Vystavení částečné vratky ke skladové příjemce. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

  • V okně Výběr položek pro vratku k dokladu (obr. 2) vyberete položky a množství, které chcete vrátit. V tabulce je zobrazen rozpis položek vybraného dokladu. Zatržním položek ve sloupci Vrátit nebo vyplněním hodnot položek ve sloupci Množství vrátit určíte, které položky a v jakém množství budou vráceny.
  • V případě, že produkt používá množstevní skupiny Šarže, Sériová čísla, Trvanlivosti nebo Umístění, nad položkou stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+E. Otevře se dialog Výběr množstevních skupin. Zadejte požadované množství množstevních skupin a klepněte na tlačítko OK.
  • Tlačítkem Vystavit vratku potvrdíte vystavení dokladu.
  • Systém vystaví doklad Vratka příjemky s položkami ve stavu vydává se. Položky ze skladu vydáte klepnutím na nabídku tlačítka Stav všeVyskladnit a z totožné nabídky vyvoláte okno Přehled...

Dialog Výběr položek pro vratku k dokladu

Obrázek 2: Dialog Výběr položek pro vratku k dokladu. Pomocí místní nabídky lze položky filtrovat a řadit.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty