Skladová karta

V zobrazení tabulky agendy Sklad (obr. 1) otevřete detail skladové karty poklepáním na modrý identifikátor skladové karty ve sloupci Produkt (obr. 1). Zobrazíte detail záznamu – dialog Skladová položka (kliknutím na odkaz zobrazíte dokument s popisem dialogu).

 

V zobrazení tabulky agendy Sklad můžete prohlížet jednotlivé skladové karty produktů, zjišťovat pohyby, množství produktu, množstevní skupiny, související doklady a oceňování skladu dle nastavení FIFO nebo Průměrných cen.

 

V zobrazení tabulky agendy Sklad  na první pohled vidíte hodnoty SklademK dispozici, Blokováno a ve sloupci Varianta produkty s definovanou variantou (a další sloupce).

 

Tabulka agendy Sklad

Obrázek 1: Zobrazení tabulky agendy Sklad.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty