Výběr více záznamů

V seznamech, které umožňují výběr více záznamů a jsou realizovány pomocí tabulky, nemusíte "ručně" zaklikávat CheckBox - Zatržítko jednotlivé řádky. Místo toho stačí táhnout myší přes volič záznamů, jak znázorňuje obrázek 1. Volič záznamů je první sloupec zleva, který zobrazuje symbol aktuálního záznamu (šipka), případně nového řádku (hvězdička). Podobně lze označit i záznamy v zobrazení tabulky agendy. Vybrané řádky položek jsou označeny reverzně (černě). Při označení dalších řádků se však, na rozdíl od příkladu níže, označení původně vybraných řádků nezachová.

 

Příklad:

  • V agendě Vydané doklady, z menu Agenda/Fakturovat vyberte příkaz Výdejky...
  • Pro výběr dokladů použijte zobrazení ComboBox - Nabídka Nefakturované skladové výdejky po položkách
  • Chcete vybrat všechny položky první výdejky (SD-2011-00044). Myší najeďte na volič záznamů vedle první položky, stiskněte levé tlačítko myši a táhněte směrem dolů, abyste vybrali všechny položky. Uvolněním tlačítka jsou položky vybrané CheckBox - Zatržítko (obr. 1).
  • Další položky vyberete stejným způsobem - při označení dalších řádků se zatržení původně vybraných řádků zachová.
  • Tlačítkem Zrušit výběr odstraníte zatržítko u všech položek.

Dialog pro vystavení dokladu

Obrázek 1: Dialog pro vystavení dokladu a výběr položek tažením přes volič záznamů.

 

Související dokumenty