Instalace modulu, agendy nebo doplňku dodávaného společně s Variem

Složka profilu

Složka profilu je složka obsahující data (např. C:\DataVario\ nebo \\server\DataVario). K této složce jsou připojeni všichni uživatelé Varia.

 • Ve složce profilu je složka Setup, odkud se všem uživatelům aktualizuje Vario a instalují úpravy.
 • Složka Setup\Vario obsahuje jádro Varia, nikdy nemodifikujte její obsah.
 • Složka Setup\Upravy je určená k instalaci všech zakázkových úprav. Cokoli dáte do této složky, nainstaluje se na všechny počítače, které se přihlásí k profilu.
 • Obsah složky Setup\Upravy je organizován na \doplnky a \moduly. Tyto složky obsahují jednotlivá řešení. Řešení mohou dále obsahovat podsložky pro agendy, tiskové formuláre a data - to závisí na rozsahu konkrétního řešení (viz obrázek složky modulu Korespondence).

 

 Lokální složka modulu Korespondence

Obrázek: Složka modulu Korespondence ([Složka Dat]\Setup\Upravy\Moduly\Korespondence).

 

Související dokumenty k tématu "Složka profilu":

Před instalací aktualizujte Vario na poslední vydání.

Stahujte aktualizace přímo z Varia příkazem z menu Nápověda/Vyhledat aktualizace.

Přidat MODUL

Postupujte podle následujícího návodu:

1. Na instalačním DVD Vario nalezněte složku, například:

 • Upravy\Moduly\Prodejna
 • Upravy\Moduly\Vyroba
 • Upravy\Moduly\Korespondence
  • Poznámka: pevná instalační média již nejsou k dispozici.

 

2. Vytvořte nové složky [Upravy] a [Moduly] do [Složka Dat]\Setup\Upravy\Moduly

(Lokálně např. do C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Moduly)

 

3. Složku Prodejna, Vyroba nebo Korespondence zkopírujte z DVD do [Složka Dat]\Setup\Upravy\Moduly

(Lokálně např. do C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Moduly)

 

4. Spusťte program Vario. Moduly budou automaticky nainstalovány a připraveny k použití v aktuálním datovém profilu.

Přidat AGENDU do modulu

Jestliže jste od výrobce Varia Seyfor, a. s., Divize MB, BU Vario získali novou agendu modulu, například agendu Kompenzace do modulu Účetnictví, potřebujete ji integrovat do Varia.

 

Postupujte podle následujícího návodu:

1. Vytvořte nové složky [Upravy] a [Moduly] a [Ucetnictvi] do [Složka Dat]\Setup\Upravy\Moduly\Ucetnictvi

(Lokálně např. do C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Moduly\Ucetnictvi)

 

2. Složku Kompenzace zkopírujte do [Složka Dat]\Setup\Upravy\Moduly\Ucetnictvi

(Lokálně např. do C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Moduly\Ucetnictvi

takže bude vypadat takto: C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Moduly\Ucetnictvi\Kompenzace)

 

3. Spusťte program Vario. Agenda bude automaticky nainstalována a připravena k použití v aktuálním datovém profilu.

 

4. Aktualizaci agendy zajistíte zkopírováním aktuálních dat do složky Kompenzace.

Přidat AGENDU do modulu Vario

Jestliže jste od výrobce Vario Seyfor, a. s., Divize MB, BU Vario získali novou agendu spadající pod modul Vario, například agendu Datové schránky, postupujte následovně:

 

1. Vytvořte nové složky [Upravy] a [Moduly] a [Vario] do [Složka Dat]\Setup\Upravy\Moduly\Vario

(Lokálně např. do C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Moduly\Vario)

 

2. Složku Datove_schranky zkopírujte do [Složka Dat]\Setup\Upravy\Moduly\Vario

(Lokálně např. do C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Moduly\Vario

takže bude vypadat takto: C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Moduly\Vario\Datove_schranky)

 

3. Spusťte program Vario. Agenda bude automaticky nainstalována a připravena k použití v aktuálním datovém profilu.

 

 Agendy Vario jsouDatové schránky (volitelně), Deník událostí, Dokumenty, Kursovní lístek, Úkoly a Zdroje.

Přidat DOPLNĚK

 Postupujte podle následujícího návodu:

 

1. Na instalačním DVD Vario nalezněte složku, například:

 • Upravy\Doplnky\Carove_kody
  • ​​​​​​​​​​​​​​Poznámka: pevná instalační média již nejsou k dispozici.

 

2. Vytvořte nové složky [Upravy] a [Doplnky] do [Složka Dat]\Setup\Upravy\Doplnky

(Lokálně např. do C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Doplnky)

 

3. Složku Carove_kody zkopírujte z DVD do [Složka Dat]\Setup\Upravy\Doplnky

(Lokálně např. do C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Doplnky)

 

4. Spusťte program Vario. Doplněk bude automaticky nainstalován a připraven k použití v aktuálním datovém profilu z menu Nástroje/Doplňky/Čárové kódy.

 

Při aktualizaci Varia se aktualizují i moduly a doplňky přidané do Varia prostřednictvím složky Upravy. Jedná se samozřejmě o komponenty dodávané s instalací Varia (SDK, Výroba, apod.). Jestliže úpravy jiných výrobců využívají funkci vyhledat a stáhnout aktualizace, jejich řešení se bude aktualizovat s Variem. Pokud si nevíte rady, kontaktujte podporu Varia.

 

Související dokumenty