ABC – učíme se ovládat Vario

Vážení uživatelé, děkujeme, že jste se rozhodli používat program Vario.

Uvědomujeme si, s jakými obtížemi se začátečník potýká při snaze osvojit si nový ekonomický systém a efektivně se v něm zorientovat.

Abychom vám co nejvíce ulehčili seznámení se systémem Vario, připravili jsme pro vás sérii dokumentů, jejichž souhrn naleznete v pilotním článku První kroky – zkoušíme Vario Externí odkaz.

Díky těmto jednoduchým a interaktivním návodům poznáte, co Vario „umí” a osvojíte si základní i pokročilejší pracovní postupy v systému.

Pro úspěšnou práci s Variem je důležité poznat všechny možnosti systému, naučit se dodržovat ověřené postupy a vytvořit si vlastní postupy pro situace, se kterými se budete setkávat. Je výhodné používat totožnou terminologii jako výrobce.

Pokud vás zajímá především Vario Online, navštivte tyto stránky:

Navazující dokument

Související dokumenty