Zadávání postupů a kusovníků (Operace)

Abyste nemuseli kusovníky a operace rozepisovat po jednotlivých záznamech, modul Výroba, v obou agendách – OperaceKusovníky, nabízí dvě funkce k zadávání postupu výroby:

1. Zadávání postupů a kusovníků
2. Strukturovaný kusovník

 

Zadávání postupů a kusovníků

→ Funkci spustíte z menu  Nástroje agendy(Agenda)/Zadávání postupů a kusovníků...

Dialog Zadávání postupů a kusovníků

Obrázek 1: Okno Zadávání postupů a kusovníků. Pomocí místní nabídky lze záznamy otevírat, kopírovat (Ctrl+C), filtrovat, řadit, pro agendu Kusovníky otevřít dialog Možnosti Vario a v tabulce skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Prostřednictvím dialogového okna Zadávání postupů a kusovníků můžete zobrazit a zadávat operace a kusovníky zároveň k jednomu konkrétnímu výrobku. Data jsou zobrazována plošně (narozdíl od strukturovaného zobrazení), a vidíte je odděleně: v horní části seznam komponent a ve spodní části seznam operací. Jedná se v podstatě o pohledy do tabulek agend Kusovníky a Operace. Pracuje se s nimi úplně stejně jako se samostatnými tabulkami agend. 

 

Tabulka 1: Popis dialogu Zadávání postupů a kusovníků.

Produkt ComboBox - Nabídka Po otevření dialogu je v tomto poli nastavena vybraná položka ze zobrazení tabulky agendy. Produkt (Výrobek), jehož kusovník a operace chcete zobrazit, lze též vybrat ze seznamu pole.
Jestliže je v tabulce zobrazená komponenta výrobku, která je současně výrobek, lze ji vybrat ze seznamu pole sloupce Produkt a zobrazit její kusovník a operace.
Produkt Horní index (operace) Otevře detail záznamu Produkt typu Výrobek. Pokud jste ze seznamu pole zvolili položku Vše, nelze detail záznamu otevřít.
v tabulce kusovníků Otevře detail kusovníku.
Varianta ComboBox - Nabídka Ze seznamu vyberte variantu, jejíž kusovník a operace chcete zobrazit (pokud je výrobek variantní).
Datum Dialog Kalendář V dialogu Kalendář zvolte datum, pro které chcete zobrazit kusovník a operace.
Nová komponenta a Nová operace Nový záznam založíte pomocí tlačítek Nový komponenta a Nová operace.
Kopírovat do jiného výrobku Dialog obsahuje podporu pro hromadné úpravy výrobků. Sekci kusovníků můžete editovat ručně a funkce Kopírovat do jiného výrobku umožňuje kopírování definice vybraného výrobku do jiného, což usnadňuje zadávání variantních výrobků.
Klepnutím na tlačítko otevřete okno Kopírování výrobku, které zobrazuje zdrojový a cílový výrobek. Ve spodní části jsou volby, díky kterým si můžete vybrat, jestli chcete kopírovat kusovníky nebo operace. Kopírovací funkce přenáší všechny údaje kusovníků a operací.
Tlačítko Zavřít Ukončí dialog a změny uloží.

 

Poklepáním na identifikátor v polích sloupců Produkt (Produkt – kusovník), Komponenta, Operace a Zdroj zobrazíte detail záznamu.

 

Související dokumenty