Karta Ostatní – nabídka Zobrazit – Kontakt

Údaje zapsané do záznamu Kontakt můžete pomocí zvolených zobrazení na kartě Ostatní prohlížet, doplňovat a měnit je anebo některé odstraňovat. Data jsou většinou sdružena do tabulek, ve kterých lze pomocí místní nabídky položky například filtrovatřadit.

Dialog Kontakt, karta Obecné, příklad nabídky Zobrazit: Obrázek

Obrázek 1: Dialog Kontakt, karta Obecné, příklad nabídky Zobrazit: Obrázek.

 

Tabulka 1, obr. 1: Nabídka Zobrazit
Kontaktní údaje V přehledném tabulkovém zobrazení sdružuje kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail, internet) z karty Obecné kontaktu a umožní přidávání nových.
Adresy Kompletní přehled o adresách Kontaktu definovaných na kartě Obecné kontaktu a možnost přidávání nových adres prostým zápisem do polí tabulky.
Dodací místa

Ke kontaktu lze přiřadit neomezené množství odlišných dodacích míst. Pomocí tlačítka Nové založíte do knihy nový záznam volitelného typu. Tlačítkem Otevřít nebo poklepáním na identifikátor kontaktu zobrazíte detail existujícího záznamu.

Pobočky K nadřazenému kontaktu (Centrále) zobrazí přiřazené kontakty typu Pobočka. Pomocí tlačítka Nová založíte do knihy nový záznam typu Pobočka. Tlačítkem Otevřít, nebo poklepáním na identifikátor kontaktu, zobrazíte detail existujícího záznamu.
Sdružení

Slouží k přiřazení kontaktu (firmy) patřící do sdružení. Na kartě Souvislosti je zobrazení Sdružení, ve kterém je možno zobrazit, do kterých sdružení daný kontakt patří. Předpokládá se, že se založí účelový kontakt s názvem sdružení a vyplní se seznam kontaktů (firem), které do tohoto sdružení patří. Sdružení mohou vznikat např. za účelem realizace stavební zakázky. Pomocí tlačítka Nový založíte do knihy nový záznam volitelného typu (výchoze Organizace). Tlačítkem Otevřít, nebo poklepáním na identifikátor kontaktu, zobrazíte detail existujícího záznamu.

Skupina V adresáři lze propojovat kontakty typu Organizace a Podnikající osoba pomocí pole Skupina. V tomto zobrazení provázané kontakty zobrazíte. Funguje to jednoduše. Příslušným kontaktům na kartě Obecné přiřadíte v poli Skupina mateřský kontakt. V detailu kteréhokoliv z nich se přepnete na kartu Ostatní a v zobrazení Skupiny uvidíte všechny kmenové kontakty.
Organizační struktura Strukturované zobrazení existujících (souvisejích) údajů ke kontaktu: v levém menu stromovou strukturu kontaktu: Osoby, Pobočky a Dodací místa. Kliknutím na Plus nebo Mínus a označením položky zobrazíte vpravo podrobný výpis.
Obrázek Zobrazí ke kontaktu všechny uložené obrázky a umožní vložení nových (viz též Podporované grafické formáty).
Hodnocení Zpřístupňuje funkce agendy Hodnocení pro kontakt.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty