Finanční a kursové rozdíly úhrady

Dialog „Finanční a kursové rozdíly úhrady” Vario otevře automaticky při nejasnosti během párování dokladů.

Finanční rozdíly úhrady

Pokud je rozdíl mezi částkou úhrady a částkou zbývá uhradit menší než 5 % (absolutně tj. mezi +/- 5 %) a zároveň je jeho absolutní hodnota menší než 100 Kč, Vario situaci automaticky považuje za finanční rozdíl. Systém nic nehlásí, tzn. nezobrazí dialog Kursové a finanční rozdíly úhrady (rozdíl částky do 2000 Kč).

V opačném případě dialog zobrazí. Potvrdíte, že se jedná o rozdíl nebo v poli dialogu navrženou sumu opravíte (rozdíl částky nad 2000 Kč).

Příklad

  • Po načtení dokladů do výpisu si v položkách výpisu vyfiltrujte všechny položky, kde sloupec Finanční rozdíl <> 0. U položek, kde s navrženým rozdílem nesouhlasíte, stačí přepsat navržený finanční rozdíl na 0 (obr. 1).
  • Dialog Kursové a finanční rozdíly úhrady můžete vyvolat i z místní nabídky nad položkou dokladu (obr. 1, 2).

 

Bankovní výpis, karta Položky

Obrázek 1: Bankovní výpis, karta Položky.

 

  • Průvodce načtením výpisů není navržen proto, aby se v něm řešily částky úhrad. Jeho jediný účel je párování úhrad s doklady. Proto zobrazuje "tabulky", kde jsou vidět údaje relevantní pro párování dokladů a úhrad. Finanční a kursové rozdíly se upravují ve výpisu, který je následně vystaven. Rozdíly se upraví před tím, než se provede úhrada.

 

Dialog Kursové a finanční rozdíly úhrady

Obrázek 2: Dialog Kursové a finanční rozdíly úhrady.

→ Konec příkladu

Automatický výpočet finančního rozdílu - nastavení limitů

U zálohových faktur automatické vyrovnání způsobí problém při vystavení „Daňového dokladu o přijetí platby”, protože tento doklad se musí vystavit na skutečně přijatou částku. Z tohoto důvodu automatický výpočet finančních rozdílů při úhradě zálohových faktur neproběhne.

 

Dialog Možnosti Vario - automatický výpočet finančního rozdílu - nastavení limitů

Obrázek 3: Dialog Možnosti Vario.

 

Související dokumenty