Zobrazení agendy Zdroje

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete změnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Zdroje

 
 
 
 
 
Aktivity  Zobrazení seznamu úkolů určujících, co který zdroj má předepsáno dělat.
(Například aktivity předepisuje agenda Výroba. Při vytvoření výrobní zakázky se vytváří zdroje pro aktivitu a z celé operace se vytvoří aktivita.)
Přehled nezaplánovaných aktivit  Zobrazí všechny aktivity, které nemají žádný plán (aby je někdo mohl naplánovat).
Přehled plánování  Zobrazuje počátek a konec aktivity, tzn. časové rozvržení úkolů nebo činností, které mají zdroje vykonávat.
Přehled plnění  Zobrazuje časové a množstevní plnění úkolů nebo činností, které mají zdroje vykonávat.
Výsledek zobrazení Přehled plnění a Přehled plánování respektuje přepínání knih na panelu nástrojů. Je zjišťováno, jestli na dané aktivitě je zdroj z dané knihy. Podle toho se aktivita zobrazí nebo nezobrazí.
Souhrn plnění  Souhrn plnění je spojení všech přehledů plnění, které zobrazují, jaké mělo být původní množství.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Zdroje (výchozí) Zobrazuje seznam zdrojů z knihy agendy Zdroje.
  Zdroje s operacemi Zobrazuje seznam zdrojů z knihy agendy Zdroje s uplatněnými operacemi (Operace, Typ operace, Číslo operace a Název operace).

 

Související dokumenty