RSS

Novinky z uživatelské sekce webu můžete sledovat též pomocí RSS.

V současné době nabízíme tyto RSS zdroje:

 

Pokud za id= přidáte písmeno a, vyberou se jen záznamy týkající se Varia 11.
Pokud za id= přidáte písmeno b, vyberou se jen záznamy týkající se Varia 12.


Tyto možnosti lze kombinovat tím, že za id= zapíšete čísla toho, co chcete sledovat.
Například http://www.altusvario.cz/rss.asp?id=14 vrátí novinky z aktualizací (1) a náměty týkající se Varia (4).
Odkaz http://www.altusvario.cz/rss.asp?id=2a vrátí vše (2) co se týká Varia 11 (a) - tj. novinky ze znalostní databáze, aktualizací a náměty týkající se Altus Portalu. Náměty a připomínky týkající se Varia se vstahují jen na Vario 12, proto se v tomto případě nevrací.

Pokud není určeno jinak, vyberou se maximálně 30 dní staré novinky. Pokud chcete jiný počet dní, můžete do adresy přidat d=počet dní.

Příklady:

 

Pro Altus Vario Partnery: pokud za id= přidáte řetězec xtrz, zobrazí se také oznámení o změnách ve složce "Organizační porada - AVP", "Technická certifikace - otázky a odpovědi" a při změně videí pro certifikace.
Případné omezení verzí Varia (jak je popsáno výše) nebude mít na tuto část vliv.