Uzavření období

V agendě Mzdy lze období uzavřít dvojím způsobem:

1. Použitím funkce Uzávěrka z menu Agenda/Uzávěrka..., která zajistí výpočet průměrů pro PPÚ (vždy v posledním měsíci čtvrtletí). Doporučujeme použít tuto funkci každý měsíc z důvodu zamezení dodatečným úpravám po odeslání tiskových výstupů i odvodů úřadům a částek k výplatě zaměstnancům. Výpočty průměrných výdělků, prováděné v rámci funkce Uzávěrka, zahrnují mzdové složky ze všech knih daného období. Uzávěrka spuštěná z kterékoli knihy provede výpočty ve všech knihách současně.

Pokud je třeba i poté některá data opravovat, zavřené období můžete opět otevřít. Popis naleznete v dokumentu Otevření již zavřeného období.

2. V agendě Mzdy, v dialogu Nastavení (M/RRRR) vyvolaném z menu Agenda/Nastavení..., na kartě Obecné, je možné změnit hodnotu pole Stav období ze stavu  Otevřeno na Zavřené bez spuštění funkce Uzávěrka, tedy bez výpočtu průměrných výdělků. Změna pole Stav období na Zavřené se dá využít v případě, kdy se období otevře omylem, nebo byla provedena taková úprava, která výpočet průměrů neovlivní.