Odpisy drobného majetku

Drobný majetek s dobou užívání delší než jeden rok lze podle zákona o účetnictví odepisovat alespoň dva roky. Karty drobného majetku ve Variu se spravují většinou v samostatné knize agendy Evidence majetku. Výpočet odpisů má pak dvě varianty.

1. Varianta

Výchozí jsou účetní odpisy. Při této variantě nemusíte nic nastavovat.

Měli byste vědět, že:

  • Založením nové karty rovnou z přijaté faktury neproběhne automatický výpočet daňového odpisového plánu.
  • Odpisy se definují s přesností na měsíce – odepisuje se tedy například 24 měsíců, které jsou rozložené mezi tři roky.

Postupujte takto:

  1. Na kartě Účetní odpisy (obr. 1) vyplňte počet měsíců (nebo jiných období), po které chcete majetek odepisovat, a tlačítkem Přepočítat připravte účetní odpisový plán.

Dialog Majetek, karta Účetní odpisy a podřízená záložka Odpisový plán

Obrázek 1: Dialog Majetek, karta Účetní odpisy a podřízená záložka Odpisový plán.

 

  1. Na kartě Daňové odpisy (obr. 2) vyberete ze seznamu pole ComboBox - Nabídka "Způsob odpisu" metodu Podle ÚOP (neboli podle účetního odpisového plánu). Po přepočtu odpisového plánu se vytvoří řádky, které prezentují pro každý rok součet odpisů pro daný rok – předaných z karty Účetní odpisy (obr. 1).

Dialog Majetek, karta Daňové odpisy a podřízená záložka Odpisový plán

Obrázek 2: Dialog Majetek, karta Daňové odpisy a podřízená záložka Odpisový plán.

 

2. Varianta

Výchozí jsou daňové odpisy. Pro tuto variantu je třeba upravit nastavení tabulky Odpisové sazby (obr. 3). Dialog otevřete z menu agendy Evidence majetku.

Měli byste vědět, že:

  • Odpisy jsou rozložené mezi dva roky tzv. „půl na půl”.

Postupujte takto:

  1. Na kartě Rovnoměrný (obr. 3) přidejte nový řádek pro další sazbu a zapište parametry výpočtu – jak dlouho se bude odepisovat (2 roky), kolik procent první rok (50 %), kolik následující (50 %). Hodnotu sazby doporučujeme zadat textově, aby ležela mimo běžnou řadu odpisových skupin.

Dialog Odpisové sazby, karta Rovnoměrný

Obrázek 3: Dialog Odpisové sazby, karta Rovnoměrný.

 

  1. Doplněnou sazbu najdete zcela na konci rozbalovacího seznamu ComboBox - Nabídka "Odpisová skupina" na kartě Daňové odpisy (obr. 4).
  2. Účetní odpisy pak nastavíte jako „účetní podle daňových”. Na kartě Účetní odpisy (obr. 1) vyberte zatržítko vedle textu Účetní odpisový plán podle daňového plánu CheckBox - Zatržítko.

Dialog Majetek, karta Daňové odpisy a podřízená záložka Odpisový plán

Obrázek 4: Dialog Majetek, karta Daňové odpisy a podřízená záložka Odpisový plán.

 

Související dokumenty