Nepodařilo se vygenerovat název exportního souboru

Jestliže používáte exporty tiskových formulářů do souboru, lze nastavit v možnostech agendy pro každý tiskový formulář výchozí složku a název exportovaného souboru. Nastavená cesta se nabídne při exportu jako výchozí. Nastavení názvu exportovaného souboru (bez cesty) je platné i pro odesílání tiskového formuláře e-mailem.

Jestliže se (při pokusu o odeslání formuláře e-mailem nebo při exportu do souboru) zobrazí informační zpráva:

Nepodařilo se vygenerovat název exportního souboru

  • ... 1. zkontrolujte v dialogu Možnosti Altus Vario syntaxi zápisu nastavení v poli Soubor exportu.
  • Po opravě 2. dialog zavřete a 3. restartujte program Vario.

Dialog Možnosti Altus Vario