Zvýraznění neuhrazených dokladů v tabulce agendy

Během roku se vytváří do různých agend mnoho dokladů a s přibývajícím množstvím by bylo dobré opticky oddělit ty, které doposud nejsou uhrazené. Jako příklad nám poslouží ageda "Vydané doklady" a zobrazení "Vydané doklady".

1. Podmíněné formátování lze použít pod vlastním rozvržením. Nejprve tedy otevřeme přes menu Formát – Uložit rozvržení dialog pro uložení rozvržení a nazveme jej například "Faktury":

Uložit rozvržení

2. V zobrazení Vydané doklady nalezneme sloupec "Zbývá uhradit", klikneme do něj a z menu "Formát" vybereme volbu Podmíněné formátování:

Podmíněné formátování

3. Do pole Výraz zapíšeme podmínku, která zvýrazní dané pole (neuhrazené doklady). Nehrazené doklady získáme tak, že obsah pole se nerovná 0, tedy zápisem:

=Zbyva_uhradit <>0

U pole Barva pozadí klikneme na a vybereme barvu, kterou se mají neuhrazené doklady zvýraznit:

Podmíněné formátování

4. Potvrdíme tlačítkem OK a výsledek ihned vidíme v zobrazení tabulky agendy:

Zobrazení tabulky agendy Vydané doklady

Související článek pro vytváření kritérií do pole Výraz: Vytváření kritérií pro pokročilé.