Koeficient DPH

 

Firma přechází na Vario 12  v říjnu. Jak správně postupovat, abychom se vyhnuli problémům s vyúčtovacím koeficientem DPH?


Řešení

Vyúčtovací koeficient se vypočítává vždy v prosinci, bez ohledu na hospodářský rok firmy. Pro správný výpočet je třeba znát celou historii údajů přiznání k DPH - od ledna do prosince.

Nejlepší variantou je proto zapsání těchto historických údajů přímo do Přiznání k DPH na kartě C.ODDÍL. Není nutné vypisovat všechny měsíce. Je dostačující zadat do jednoho období součet údajů za leden až září v příslušném řádku. Důležité je samozřejmě nezapomenout na vyplnění zálohového koeficientu na řádku 52.

Vario tak bude mít k dispozici např. v měsící září součet všech plnění od ledna do září na příslušných řádcích a pak jednotlivá přiznání za říjen a listopad. V prosincovém přiznání pak standardním způsobem vypočte řádek 53 Přiznání k DPH. Vyúčtovací koeficient se poté v lednu použije na ř.52 jako vyúčtovací.

Spusťte si TF Přiznání k DPH, vyberte období, do kterého budete zapisovat (např. září). V MS Excelu si sečtěte hodnoty všech přiznání a zapište je do příslušných kolonek na na kartě C.ODDÍL. Poté stiskněte tlačítko OK.

POZOR!
Pokud se na toto období budete chtít podívat později, Vario vypočte skutečné hodnoty. Ty budou samozřejmě nulové, proto vás upozorní na rozdíl. Vypočtené hodnoty neukládejte, stiskněte Storno.