Účtování faktury z EU

Jak správně nastavit účtování faktury (resp. DPH) na faktuře z EU, kde není nárok na odpočet?

Řešení

Na takovém dokladu použijete zdanitelné plnění "Z EU 2". Aby se DPH zaúčtovalo správně, bez nutnosti přeúčtování z účtu 343 do nákladů, je třeba upravit nastavení účtování Zdanitelných plnění (menu Účetnictví l Možnosti předkontací, záložka Zdanitelná plnění).
Nastavte:

Kniha Předkontace Účet
Uskutečněná zdanitelná plnění Z EU 2 343
Přijatá uskutečněná plnění Z EU 2 nastavte účet nákladový podle vlastního rozvrhu (např. 548)

 

Zaúčtování takové faktury bude vypadat např. následovně:

Vlastní nákup (závazek) xxx / 321
DPH 548 / 343

 

Související dokument