Zobrazení údajů při vložení kontaktu a produktu

Při práci ve Variu se nevyhnete vkládání kontaktů na doklad a vkládání produktů do položek dokladů. Vario za vás doplní veškeré potřebné informace zaznamenané na dané katalogové kartě, případně v detailu kontaktu.

Jak ale zajistit, aby se při vkládání kontaktu nebo produktu zobrazovala nějaká nadstandardní informace, která pro uživatele Varia (skladníka, fakturanta) může být klíčová? Řešení je v tomto případě jednoduché.

Agendy Katalog a Adresář disponují v možnostech nastavení funkcí Při vložení zobrazit pole. Z rolovacího seznamu prostě vyberete název pole (ano, jedná se o pole z detailu záznamu). Pokud je zvolené pole vyplněno také v detailu záznamu, při vložení identifikátoru kontaktu nebo produktu Vario zobrazí tuto hodnotu v kontextové bublině.

Příklad pro Adresář

Při vložení některých kontaktů do dokladu chcete zobrazovat například údaj o vzdálenosti ke kontaktu.

 1. Otevřete agendu Adresář.
 2. V detailech požadovaných kontaktů vyplníte pole Vzdál. [km]
 3. Z místní nabídky vyberete položku Možnosti...
 4. V dialogu Možnosti Altus Vario jděte k nastavení modulu ->Moduly: Adresář.
 5. Vpravo, v nastavení Při vložení zobrazit pole vyberete položku Vzdalenost.
 6. Dialog uzavřete.

 

Nyní, při vložení kontaktu na libovolný doklad, se zobrazí kontextová „bublina” s údajem vzdálenosti (obr. 1).

Kontextový box zobrazující údaj vzdálenosti k odběrateli v detailu dokladu

Obrázek 1: Kontextový box zobrazující v detailu dokladu údaj vzdálenosti k odběrateli.

 

Příklad pro Katalog

Při vložení produktu do dokladu chcete zobrazovat informace o hmotnosti, kterou evidujete na katalogové kartě v příslušném poli.

 • Postup je analogický k předchozímu popisu pro kontakty.
 • V nastavení Při vložení zobrazit pole vyberete položku Hmotnost.

 

Nyní, při vložení produktu do položek dokladu (a to i v modulu Prodejna), bude uživatel informován o hmotnosti daného produktu (obr. 2).

Kontextový box zobrazující v detailu dokladu údaj o hmotnosti produktu

Obrázek 2: Kontextový box zobrazující v detailu dokladu údaj o hmotnosti produktu.

Poznámka

 • Většina polí pro zobrazení informace „při vložení” nabízí hodnoty limitované typem pole. Jestliže chcete zobrazovat kombinované textové a číselné řetězce, doporučujeme pro adresář i katalog definovat pole Udaj_1 (Udaj_2; Poznamky).
 • Pokud požadujete zobrazení více údajů naráz, zadejte do pole „Při vložení zobrazit pole” názvy těchto polí oddělené středníkem.
 • Nezapomeňte, že pokud v detailu záznamu nevyplníte hodnoty pro pole nastavené k zobrazení při vložení, v kontextové bublině nebude uvedena žádná informace.

 

 Věděli jste, že jednotlivá pole v detailech záznamů můžete přejmenovat dle vašich potřeb?