Souhrnné hlášení

Dialog TF Souhrnné hlášeníDo souhrnného hlášení se načítají příslušné typy zdanitelných plnění, každé pod svým kódem, který je vyžadován FÚ (finančním úřadem). Podmínkou pro načtení dokladu je také vyplnění DIČ odběratele, podle kterého se plnění vysčítávají.

 

Tiskopis Souhrnné hlášení se již od r. 2010 nesmí podávat na FÚ jinak než elektronicky. Z Varia je možné tisknout v poslední podobě TF (tiskový formulář), a to i pro následné souhrnné hlášení, které ve Variu nemá samostatný TF.

 

Po spuštění formuláře nejdříve zvolte typ hlášení (řádné, následné) a období. Zkontrolujte vyplnění všech požadovaných údajů (např. číslo FÚ, název firmy). Doklady si můžete zobrazit samostatným tlačítkem Zobrazit doklady...

 

Pro soubory xml si založte samostatnou složku, do které je budete ukládat. Soubory nemažte, jsou důležité při vytváření následného souhrnného hlášení. Soubor xml poté odešlete pomocí doplňku Elektronická podání nebo Datové schránky.

 

Pokud vytváříte následné souhrnné hlášení, zvolte správný typ podání = následné. Poté, co stisknete tlačítko pro elektronické podání, provede Vario kontrolu uložených dat. Soubor xml pro následné hlášení vzniká porovnáním aktuálního stavu dokladů ve Variu a již uloženého xml řádného hlášení. Proto vás Vario vyzve k označení souboru, který se k danému období vztahuje a proti kterému se má porovnání provést.

 

Řešíte-li problémy s načtením souhrnného hlášení na FÚ, využijte (i jen pro kontrolu) www stránky Daňové správy (odkaz míří do sítě Internet).

Po načtení jsou údaje zkontrolovány a případné chyby velice srozumitelně označeny.

 

Související dokument