Úhrada měnové faktury v korunách

Při úhradě eurové faktury z korunového účtu se automaticky počítají kursové rozdíly. Vario navrhuje i částečnou úhradu, pokud je částka v korunách výrazně odlišná od korunové hodnoty faktury. K tomu bohužel dojde i při výrazném výkyvu kursu. V té chvíli je třeba částku ve měně upravit na správnou, přitom však zachovat částku korunovou i bankou daný kurs.

Postupujte takto:

  • Na bankovním výpisu (obr. 1) přejděte na kartu Položky a přepněte se do detailu položky s problematickou úhradou faktury.
  • Mezi částkami v EUR a CZK je symbol «» (modré boční uvozovky). Pokud nad ním podržíte ukazatel myši, objeví se popisek Přepočítat částku kursem – jestliže přepíšete jednu z částek, druhá se přepočte kursem položky.
  • Klepněte na «»
  • Symbol se změní na | (svislá modrá čára). Vyjadřuje, že částky jsou na sobě nezávislé – pokud přepíšete jednu, druhá se nezmění.
  • Přepište částku v EUR na požadovanou (částka částečné úhrady v EUR, nebo částka celé faktury v případě problémů s úhradou po výkyvu kursu).

Detail položky bankovního výpisu

Obrázek 1: Detail položky bankovního výpisu.

 

  • Stejného výsledku (navíc s náhledem na částky hrazené faktury) dosáhnete v dialogovém okně Kursové a finanční rozdíly úhrady (obr. 2).
  • Okno otevřete kliknutím na tlačítko  v detailu položky vedle hodnoty finančního či kursového rozdílu (obr. 1).
  • V dialogu Kursové a finanční rozdíly úhrady je třeba kliknutím zrušit zatržítko vedle částky úhrady (obr. 2).

Dialog Kursové a finanční rozdíly úhrady

Obrázek 2: Dialog Kursové a finanční rozdíly úhrady.

 

Související dokument