Rozpočítání vedlejších nákladů nad fakturou za dopravu

V dialogu "Rozpočítání nákladů" do pořizovací ceny nemusíte ručně vybírat doklad, na kterém se nachází služba (například doprava), která se bude rozpočítávat. Stačí, když budete stát nad dokladem v agendě "Přijaté doklady", kde se služba nachází a z menu agenda vyberete funkci Vedlejší náklady. Nebo pokud budete stát na položce dokladu, přímo nad řádkem, na kterém se nachází služba, kterou chcete rozpočítat a z místní nabídky vyberete funkci Rozpočítat vedlejší náklady.