Registrace k DPH v EU

Máme registraci k DPH v jiném státě EU. Co a jak máme nastavit v Altus Vario?

Řešení

  1. Například pomocí menu Nástroje/Možnosti otevřete dialog Možnosti Altus Vario. Vlevo označíte položku Altus Vario. V poli Naše firma vidíte firmu (kontakt), se kterou ve Variu aktuálně pracujete. Pokud je to vaše firma, klikněte na tlačítko Naše firma... V dialogu Naše firma, na kartě Obecné, vyhledejte pole DIČ. Klikněte na tlačítko (Další DIČ). Do pole sloupce DIČ zapište DIČ registrované v jiném členském státě EU.

Související dokumenty

 

  1. V dialogu Možnosti Altus Vario vlevo označte položku Altus Vario a poklepejte na ni (zobrazíte vnořené položky). Označte položku Číselníky. Vpravo ze seznamu vyberte typ číselníku Sazby DPH. Poklepáním na položku (modrý identifikátor) otevřete dialog Možnosti číselníku. Klikněte na tlačítko Hodnoty číselníku... V dialogu Sazby DPH se zapisují výše sazeb. Z nabídky pole „Země” vyberte označení země, kde jste plátci daně z přidané hodnoty a do tabulky zapište hodnoty platných sazeb DPH v této zemi. Data uložte tlačítky Zavřít.

Související dokument

 

  1. Pokud vystavíte či přijmete doklad a na kartě Obecné z nabídky pole DIČ zvolíte DIČ jiného členského státu, v poli DPH doklad se automaticky nastaví označení země, ve které jste k DPH registrovaní. Na kartě Položky se budou k položkám vkládat (nabízet) sazby DPH definované v číselníku Sazby DPH.

Související dokument

 

  1. Jako podklad pro přiznání k DPH v této zemi slouží tiskový formulář Zdanitelná plnění EU, který otevřete v agendě Účetnictví pomocí menu Soubor/Tisk – z nabídky dialogu Tisk.

Související dokument