Předvaha


Mohu u tisku (nebo u zobrazení) předvahy nastavit řazení analytických účtů v rámci mezisoučtových skupin tak, jak to fungovalo ve Variu verze 11? Účty byly vždy řazeny od nejmenšího po nejvyšší. Například v rámci syntetického účtu 518 byly řazeny 518 001, 518 002, 518 003, 518 004 ... 518 019. Nyní ve Variu verze 12 nejsou analytické účty v rámci vybraného mezisoučtu řazeny postupně, ale jsou různě napřeskáčku. Např. opět v rámci syntetického účtu 518 jsou řazeny 518 006, 518 003, 518 008, 518 004 atd.

Řešení

Jedná se pouze o chybné nastavení v dialogu Možnosti předvahy. Pokud pustíte Předvahu a ve sloupci Mezisoučty dvojklikem označíte Detail a nemáte označené Konto, potom se sestava chová jak popisujete. Pokud odznačíte Detail a místo toho křížkem označíte Konto, Předvaha se bude chovat podle požadavku.


Proč tam tedy Detail je? Detail slouží k zobrazení řádků, kdy ve Sloupcích (nikoliv v Mezisoučtech) navolíte Střediska, Zakázky, Kalkulační klíče či jiné podobné položky. Pokud by totiž Detail nebyl obsažen, řádky by se stejně vysoučtovaly a nebylo by vidět, z čeho se jednotlivé řádky sestavy skládají - zobrazení těchto polí by tedy bylo možné vybrat, ale údaje byste v sestavě stejně neviděli.

Problém tedy vyřeší zaškrtnutí pole Konto a odškrtnutí pole Detail v seznamu Mezisoučty.